logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Weź udział w konkursie na najlepszą inicjatywę pozarządową
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie pt. „Przechodzący przez rzekę”. Szukamy najlepszych bydgoskich inicjatyw pozarządowych 2018 roku.


Celem konkursu jest promowanie organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz inicjatyw wspólnych i ich działań na terenie Bydgoszczy. W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne za najlepszą inicjatywę 2018 roku oraz za najlepszą inicjatywę partnerską 2018. Konkurs jest organizowany przez miasto i Radę Działalności Pożytku Publicznego. Tytuł najlepszej inicjatywy pozarządowej oraz najlepszej inicjatywy partnerskiej zostanie wyłoniony przez kapitułę konkursową.

Każdy może zgłosić inicjatywę do konkursu. Na zgłoszenia czekamy do 20 września. Wypełnioną kartę należy przesłać na adres email ngo@um.bydgoszcz.pl lub w wersji papierowej przekazać do kancelarii Urzędu Miasta Bydgoszczy, ul. Jezuicka 1.

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas IV Bydgoskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 8 października br. w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5. Więcej informacji pod nr tel. 52 58 58 727.

Załączniki do pobrania:
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do regulaminu
Załącznik nr 2 do regulaminu