logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Ulica Chodkiewicza coraz ładniejsza
Na finiszu jest remont kamienicy przy ul. Chodkiewicza 5. Secesyjny budynek zdobi już zrewitalizowaną ulicę. Trwają też konserwatorskie prace przy gmachu policji.


Kamienica pochodzi z 1900 roku. Budynek liczy 4 kondygnacje. W suterenie wcześniej funkcjonował sklep, a na górnych kondygnacjach mieszkania. Fasadę od strony ulicy wyróżnia masywny ryzalit, w którym na wysokości piętra osadzono balkon. Kamienica ma szereg zróżnicowanych form typowych dla secesji. W narożniku umieszczono wykusz.

Od strony wschodniej znajduje się loggia o drewnianej konstrukcji.  Gruntowny  remont przeprowadziła  firma Moderator Inwestycje i wspólnota mieszkaniowa. Po rewitalizacji, w kameralnym budynku powstało kilkanaście mieszkań dostosowanych do współczesnych standardów i wymagań.

Przy ul. Chodkiewicza trwa również rewitalizacja zabytkowego budynku policji z numerem 32. Prace przy dawnym sierocińcu rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. Projekt przewiduje wykonanie szeregu prac związanych z kompleksową  termomodernizacją obiektu pochodzącego z 1914 roku. Rozebrano zbędne przybudówki, wymieniono stolarkę okienną, trwają prace przy instalacjach wewnętrznych. Rozpoczęły się też prace konserwatorskie przy elewacji. Na realizację zadania Komenda Wojewódzka Policji  w Bydgoszczy uzyskała dofinansowanie unijne w wysokości 7,3 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac, które prowadzone są pod nadzorem konserwatora zabytków, planowane jest na grudzień 2020 roku.

Wszystkie przedsięwzięcia uzupełniają wcześniejsze działania miasta, mające na celu przywrócenie ulicy Chodkiewicza estetycznego wyglądu. W 2016 roku zmodernizowana została ulica Chodkiewicza na odcinku od Sułkowskiego do Wyszyńskiego. W ramach tego zadania zmodernizowano torowisko i jezdnie, a wzdłuż ulicy zbudowano drogę rowerową, nowe chodniki i stylowe oświetlenie. Wcześniej modernizowany był odcinek od Gdańskiej do Sułkowskiego. Oba zadania pochłonęły łącznie 40 mln zł.