logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szkoła Podstawowa nr 38 obchodzi 60 urodziny!
To była niezwykła podróż w czasie – dziś, 9 października Szkoła Podstawowa nr 38 świętowała 60-lecie istnienia. Uroczystość była okazją do przypomnienia historii szkoły, sylwetek pedagogów oraz najważniejszych wydarzeń z dziejów tej placówki. Wręczono także nagrody i wyróżnienia nauczycielom, którzy pracują tam niemal od początku.


Uroczystości rozpoczęły się od wprowadzenia sztandaru szkoły, odegrania hymnu i przemówienia dyrektor szkoły, pani Hanny Rauchfleisch. W obchodach 60 –lecia Szkoły Podstawowej nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego uczestniczył także prezydent Rafał Bruski. – Zawód nauczyciela, pedagoga to bardzo odpowiedzialna praca, która wiąże się nie tylko z przekazywaniem wiedzy młodszym pokoleniom, ale też z wychowywaniem dzieci i młodzieży – mówił prezydent Bruski podczas uroczystości. – Za ten trud i wysiłek chciałbym Państwu bardzo podziękować. Również za ciągle podnoszenie jakości kształcenia, branie udziału w wielu programach i dbałość o pamięć historyczną, m. in. poprzez zorganizowanie tutaj Izby Pamięci i Tradycji Szkoły, specjalnych sal poświęconych sylwetkom wybitnych bydgoszczan, a także spotkań uczniów z kombatantami, którzy dzielą się swoimi wspomnieniami z czasów II wojny światowej. 

Prezydent Bydgoszczy uhonorował także Kawalera Orderu Virtuti Militari prof. Zbigniewa Kikiewicza, uczestnika Bitwy pod Lenino, której 76. rocznicę będziemy obchodzić 12 października.

 

W 2006 r. szkoła została wyróżniona Medalem „Pro Memoria”  za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i ich czynach w walce  o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Szkoła Podstawowa nr 38 może pochwalić się imponującą tradycją, jeśli chodzi o edukację historyczną. Oprócz wspomnianych działań, co roku obchodzone jest Święto Patrona Szkoły – organizowane są konkursy wiedzy o Zdobywcach Wału Pomorskiego, a także konkursy plastyczno-literackie. Uroczystości mają charakter patriotyczny i podniosły. Uczestniczą w nich kombatanci - byli żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego, pracownicy Pomorskiego Muzeum Wojskowego, przedstawiciele Pomorskiego Okręgu Wojskowego oraz poczet sztandarowy Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP i poczty sztandarowe zaprzyjaźnionych szkół. Kombatanci – żołnierze walczący o przełamanie Wału Pomorskiego spotykali się z uczniami przybliżając im wydarzenia z II wojny światowej, opowiadając o swoich doświadczeniach i przeżyciach na froncie.

Z okazji jubileuszu, dyrektor szkoły wręczyła Przyjaciołom Szkoły i nauczycielom, którzy pracują od pierwszego dnia powstania nowej szkoły okolicznościowe medale.

Odbyło się także wiele konkursów, które zostały rozstrzygnięte podczas obchodów – laureatom wręczono nagrody. 

 

 

 

Warto wiedzieć:

Szkoła Podstawowa nr 38 swoją działalność rozpoczęła 1 września 1959 roku w budynku przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 4 na osiedlu Skrzetusko. Jej kierownikiem był Miron Małyjasiak (1959-61). Szkoła była 7-letnia, nowoczesna, eksperymentalna, dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne. 

12 października 1968 roku nadano szkole imię – Zdobywców Wału Pomorskiego i otwarto Izbę Pamięci. Dzięki zaangażowaniu i pracy nauczycieli historii: pani Anny Gaury i pana Mariana Mikołajczyka została zorganizowana Izby Pamięci i Tradycji Szkoły. Uroczyste otwarcie odbyło się 29 maja 1988 roku. Rok później odbyła się uroczystość nadania szkole sztandaru.

W 1998 roku została zorganizowana Sala Regionalna poświęcona historii Bydgoszczy, wybitnym bydgoszczanom, a także tradycjom szkolnych kół TMMB. W latach 2000-2005 szkoła nawiązała współpracę m. in. z Pomorskim Muzeum Wojskowym, obecnie Muzeum Wojsk Lądowych, z Zarządem Okręgowym Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. 

17 marca 2006 roku podczas uroczystości z okazji Święta Patrona Szkoły, odsłonięta została tablica pamiątkowa poświęcona Zdobywcom Wału Pomorskiego – żołnierzom 1. Armii WP, którzy od końca stycznia do marca 1945 roku walczyli o odzyskanie prastarych ziem polskich, wykazując się wielką odwagą i poświeceniem. 

W szkole zorganizowano także Salę Tradycji Oręża Polskiego.