logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Sprzątamy ptasie domy
Zleciliśmy prace związane z oczyszczeniem blisko 600 skrzynek lęgowych dla ptaków oraz 70 skrzynek dla nietoperzy. Część z nich zostanie wymieniona na nowe. Mieszkańcom, którzy mają budki lęgowe w ogrodach i na działkach, przypominamy o konieczności ich czyszczenie. Mamy na to czas do końca lutego.


W Bydgoszczy znajduje się ok. 600 skrzynek lęgowych dla ptaków, które wymagają corocznego czyszczenia, naprawy, wymiany lub poprawy mocowania. Czyszczenie polega na usunięciu ubiegłorocznych gniazd ptasich lub innych materiałów naniesionych przez zwierzęta. Dzięki porządkowaniu skrzynek, eliminujemy pasożyty, które mogłyby atakować pisklęta w kolejnym sezonie. Zapobiegamy także „wypłycaniu” skrzynki lęgowej. Nakładanie się kolejnych gniazd powoduje, że z czasem pisklęta znajdują się na wysokości otworu wlotowego. Tym samym mogą stać się łatwym łupem dla drapieżników.      
Każdy lokator budki urządza ją po swojemu. Różne gatunki mają różne preferencje co do materiału z którego wija gniazdo i jego wielkości.  Zwykle (zależnie od gatunku) w gnieździe znajdziemy trawy, liście, mech, sierść, pióra i ziemię. Ptaki wykorzystują także śmieci pozostawione przez ludzi, np. kawki znoszą do gniazd papierki.  
Wybraliśmy wykonawcę, który oczyści skrzynki lęgowe dla ptaków oraz ok. 70 skrzynek dla nietoperzy zlokalizowanych w parkach, lasach komunalnych i innych terenach zieleni miejskiej.
W miejsce zniszczonych skrzynek dla ptaków, pojawią się nowe – w sumie 55 sztuk.

Czyszczenie budek lęgowych w ogrodzie
Jeśli masz w ogrodzie budkę lęgową, warto przed okresem wiosennym ją wyczyścić. Dzięki temu kolejne ptaki będą mogły zrobić w niej gniazdo. Zgodnie z obowiązującym prawem budki lęgowe można czyścić w okresie od 16 października do końca lutego następnego roku. Poza tym okresem, na czyszczenie skrzynki należy uzyskać zgodę Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Czyszczenie budki lęgowej polega na usunięciu z niej starych gniazd i innych materiałów znoszonych przez ptaki. Dodatkowo w trakcie czyszczenia skrzynki należy zwrócić uwagę na jej stan techniczny i w razie potrzeby naprawić uszkodzenie lub wymienić skrzynkę na nową.  
Wywieszając nową skrzynkę zastanów się, który gatunek chcesz zaprosić do swojego ogrodu i w zależności od tego wywieś skrzynkę o konkretnych parametrach (można bazować skrzynkach według prof. J. Sokołowskiego – parametry dostępne są w Internecie). Pamiętaj także, że:  im więcej tym lepiej, nie oznacza właściwie - nie należy „obwieszać” ogrodu skrzynkami. Niektóre gatunki nie lubią sąsiedztwa. Zaplanuj ptasie domostwo tak, aby faktycznie służyło one ptakom.
I jeszcze jedna sprawa… Pamiętaj o poidle dla ptaków na skwarne, wiosenno – letnie dni.