logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozbudowa schroniska na finiszu
Dobiega końca inwestycja związana z rozbudową Bydgoskiego Schroniska dla Zwierząt. Inwestycja przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków bytowych czworonogów. Otwarcie nowego budynku planowane jest jeszcze w tym roku.


Nowoczesny budynek z dwuspadowym dachem już stoi – elewacja utrzymana jest w kolorach bieli i grafitu. Wykonano także zagospodarowanie terenu, w tym drogi dojazdowe i parking. We wrześniu planowane są nasadzenia zieleni. 

W nowym budynku schroniska znajduje się gabinet weterynaryjny, poczekalnia, recepcja. Będzie też sala operacyjna, niewielki szpitalik weterynaryjny, gdzie zwierzęta po zabiegach będą wracać do zdrowia. Także na parterze znajdzie się salon kosmetyczny dla kotów i psów, suszarnia i pralnia. Są miejsca na pomieszczenia gospodarcze, szatnie dla personelu (z natryskami) pomieszczenia techniczne. Z koleina piętrze będzie kuchnia z jadalnią i pomieszczenia administracyjne. 

Rozbudowa schroniska przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków zwierząt, które czekają na adopcję, ale także do zapewnienia pracownikom, wolontariuszom i gościom schroniska lepszych warunków pracy i obsługi. Rozbudowany obiekt pozwoli też na prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Dzięki takiej formule młodzi ludzie będą mogli nauczyć się opieki nad zwierzętami oraz dowiedzieć jak powinno się traktować zwierzęta, jak reagować w przypadkach niehumanitarnego ich traktowania oraz jak zapobiegać takim zachowaniom. Wszystko odbywać się będzie w specjalnie przystosowanej sali edukacyjnej.

Na nowym budynku schroniska zostanie zamontowana instalacja odnawialnych źródeł energii. Pozyskaliśmy na to zadanie dodatkowe fundusze ze środków unijnych. Głównym założeniem projektu jest poprawienie efektywności ogrzewania oraz zmniejszenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej. Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii planuje się, że po upływie 5 lat od zakończenia projektu panele fotowoltaiczne zapewnią energię elektryczną na terenie całego schroniska dla zwierząt. To oznacza, że będzie całkowicie samowystarczalne. 

Należy zaznaczyć, że instalacja grzewcza ma być bardzo nowoczesna, posiadać duże bufory ciepła potrzebne do ogrzewania, które będą zasilane w ciągu dnia w energię pochodzącą z paneli, a w godzinach nocnych będą oddawać gromadzone ciepło do instalacji grzewczych w obiektach.

Obecnie przygotowujemy się do podpisania umowy z wykonawcą.