logo miasta - trzy kolorowe spichrze

Rekordowo niskie bezrobocie – w Bydgoszczy 3,5 %!
Na koniec kwietnia br., szacunkowa stopa bezrobocia wyniosła w Bydgoszczy jedynie 3, 5 proc. Jest to najniższy od początku lat 90 - tych poziom bezrobocia zanotowany w naszym mieście.


W zeszłym roku o tej samej porze roku bezrobocie w Bydgoszczy było wyższe o 0, 5% i wynosiło 4 proc. Już wtedy pobito rekord, jeśli chodzi o najniższą stopę bezrobocia – okazuje się, że może być jeszcze lepiej - szacunkowa stopa bezrobocia na koniec kwietnia br. wyniosła tylko 3,5 proc.

Z wyliczeń Powiatowego Urzędu Pracy wynika, że na koniec kwietnia zarejestrowanych bezrobotnych mieszkańców naszego miasta było 5 tys. 927. W porównaniu do poprzedniego miesiąca oznacza to spadek o 135 osób (z kolei w porównaniu do kwietnia 2018 - spadek o 512 osób).  Jest to najniższy od początku lat 90-tych poziom bezrobocia zanotowany w naszym mieście. 

Tak niska stopa bezrobocia to najlepszy dowód na to, że podjęliśmy wiele trafnych decyzji związanych z rozwojem Bydgoszczy. W ciągu ostatniej dekady rozwinęliśmy Bydgoski Park Przemysłowo –Technologiczny, uzbroiliśmy szereg innych terenów inwestycyjnych, konsekwentnie poprawiany komunikację, a inwestorów obsługujemy na najwyższym poziomie, co potwierdzają ważne rankingi, m. in. ranking Banku Światowego - mówi Rafał Bruski, prezydent miasta.- Ten wynik mobilizuje też do dalszej pracy. W Bydgoszczy realizowane są kolejne duże inwestycje, m. in. firm, które wdrażają nowoczesne rozwiązania technologiczne. W ślad za nimi powstają coraz bardziej atrakcyjne miejsca pracy dla bydgoszczan. 

Na lokalnym rynku pojawia się ich coraz więcej- od początku roku pracodawcy zgłosili do PUP ponad 7 tys. wolnych miejsc pracy, a biorąc pod uwagę, że nie wszystkie oferty z rynku trafiają do PUP, ich rzeczywista ilość jest zdecydowanie większa. Coraz mniej osób rejestruje się także jako osoby bezrobotne - w okresie od stycznia do kwietnia w PUP zarejestrowało się 3.228 osób, czyli o ponad 560 mniej niż rok temu (w okresie od stycznia do kwietnia 2018).

Wśród bydgoskich bezrobotnych przeważają kobiety (57 %), osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub podstawowym (28 %), a także osoby tzw. długotrwale bezrobotne (zarejestrowane ponad 12 miesięcy) - 49 %. 

Na uwagę zasługuje bardzo mała liczba bezrobotnych absolwentów szkół różnych typów, zarówno ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i techników, czy też wyższych – to jedynie 1, 3 % ogólnej liczby zarejestrowanych, co świadczy o dobrych kierunkach kształcenia w bydgoskich szkołach. 

Lokalny rynek pracy to nie tylko miasto Bydgoszcz; podobnie wygląda sytuacja w okolicznych gminach. Na koniec kwietnia w PUP było zarejestrowanych 2 tys. 258 bezrobotnych mieszkańców powiatu bydgoskiego, czyli o 181 mniej niż w poprzednim miesiącu.

Bezrobocie w liczbach:

w Bydgoszczy - 3,5 %

w powiecie bydgoskim - 5,3 %

w woj. kujawsko - pomorskim - 8,4 %.

w Polsce - 5,6 %