logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Posłuchaj muzyki w otoczeniu przyrody
Najstarszy bydgoski ogród botaniczny „Stary Botanik” zaprasza na koncerty i wydarzenia artystyczne w wyjątkowej scenerii. Kolejny z cyklu „Ogród pełen Kultury” odbędzie się 13 czerwca (czwartek) o godzinie 17. Wystąpi zespół Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (KUTWa). Wstęp jest wolny.


Koncerty, występy, performance będą się odbywały w Botaniku przez kolejne letnie miesiące. I tak 13 czerwca wystąpi – KUTWa artystyczna - Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku (KUTWa), który od 2007 roku aktywizuje osoby starsze. Jego słuchacze zorganizowali się w kilkanaście sekcji, w tym kilka artystycznych: Zespół Tańca Dawnego „Kazimierki”,  Zespół Wokalny „A-nutki”, Zespół Teatralno – Kabaretowy „Teatrzyk” i  Kabaret „Trzeci oddech”.
Początek o godzinie 17:00. Wstęp jest wolny.

Ostatni czerwcowy występ odbędzie się 27 czerwca o godz. 17:00. Będzie to koncert akustyczny „Wietrze wiej” Tomka Motyka. Muzyk przyjedzie aż z Wrocławia by zaprezentować nastrojowe piosenki przy akompaniamencie gitary.
Początek o godzinie 17:00. Wstęp jest wolny.

Ogród czekają zmiany

Trwają też przygotowania do kompleksowej rewitalizacji Ogrodu Botanicznego UKW. Ogłoszony został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Następnie zlecone zostaną prace budowlane i agrotechniczne. Zadanie zostało ujęte przez Miasto w Gminnym Programie Rewitalizacji, co umożliwi uczelni pozyskanie unijnego dofinansowania na to zadanie.
Projekt ma na celu szersze udostępnienie przestrzeni na rzecz lokalnej społeczności i przedsiębiorczości. Bo Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego służy nie tylko celom naukowo-dydaktycznym uczelni, jest także miejscem rekreacji i wypoczynku mieszkańców. W ramach zadania Ogród Botaniczny ma zostać przebudowany – całość dostosowana zostanie do potrzeb osób z niepełno sprawnościami - ścieżki edukacyjne zostaną poszerzone, wymieniona będzie nawierzchnia placów i chodników. Rozbudowa czeka także budynek parterowy, który zostanie przeznaczony na cele dydaktyczne i kulturalne. Remont wraz z rozbudową przeprowadzony ma zostać także w budynku nad stawem – zostanie przeznaczony na cele dydaktyczne i społeczne. Dodatkowo powstanie pomost na stawie, który ma uatrakcyjnić bydgoski „Botanik”. Na terenie Ogrodu będzie też nowe oświetlenie wraz z monitoringiem.
Historia Botanika
Historia ogrodu sięga roku 1930, kiedy otwarty został jako Szkolny Ogród Botaniczny. Po II wojnie światowej zyskał na powierzchni i znaczeniu, stając się Miejskim Ogrodem Botanicznym. Rozwój działalności naukowej pozwolił na włączenie ogrodu w 1951 roku do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin.  W roku 1977 Instytut przeniósł swoje kolekcje do nowej lokalizacji, a dotychczasowy, tradycyjny bydgoski „botanik” został przekształcony w ogólnodostępny park miejski. Stopniowy powrót do dawnej świetności rozpoczął się od nadania ogrodowi statusu pomnika przyrody „Arboretum” w roku 1995. Przejęcie terenu przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w 1999 roku przyspieszyło pozytywne zmiany. Ich zwieńczeniem ma być rewitalizacja infrastruktury ogrodu oraz realizacja nowych projektów społecznych na jego terenie.
Dziś Botanik znów tętni życiem, jako Ogród Botaniczny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Od ubiegłego roku organizowane są w nim wydarzenia kulturalne: koncerty, spotkania z osobistościami kultury, prelekcje i warsztaty o tematyce przyrodniczej.

Koncerty odbywają się w ramach cyklu „Ogród pełen Kultury” dofinansowanego przez Miasto Bydgoszcz.