logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Policzmy się dla Polski
1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. To ogólnopolskie badanie, które wykonuje się raz na 10 lat, z obowiązkowym udziałem wszystkich obywateli.


Czym jest NSP?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 to badanie, które odbywa się raz na 10 lat. W tym roku spis odbędzie się we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, a jego wyniki wpłyną m.in. na wysokość przyznawanych dotacji, a także podział liczby reprezentantów poszczególnych krajów w Parlamencie Europejskim.

NSP 2021 jest źródłem rzetelnej i obiektywnej wiedzy o liczbie osób zamieszkujących Polskę, a także ich profesji, miejscu zamieszkania czy poziomie wykształcenia. Na bazie jego wyników kształtowana będzie polityka w zakresie oświaty, tworzone będą plany zagospodarowania przestrzennego regionu, będzie można lepiej planować środki na rozwój mieszkalnictwa czy ochronę zdrowia w poszczególnych regionach. Zebrane dane posłużą także licznym analizom, np. określającym stabilność finansową państwa.

Kto bierze w nim udział?

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej i ustawą o NSP udział w Narodowym Spisie Powszechnym jest obowiązkowy i dotyczy wszystkich Polaków mieszkających w Polsce bądź czasowo przebywających za granicą oraz cudzoziemców, którzy mieszkają w naszym kraju (na stałe lub czasowo).

Kiedy się odbywa?

NSP będzie przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 września 2021.

W jaki sposób można się spisać?

Spisać się możemy (a nawet powinniśmy) samodzielnie - przez internet, poprzez stronę Głównego Urzędu Statystycznego www.spis.gov.pl  lub telefonicznie, dzwoniąc na infolinię: 22 279 99 99.

Możemy też skorzystać z punktów do samospisu, które zostały utworzone na terenie miasta z myślą o mieszkańcach nieposiadających dostępu do komputera czy internetu. Ważne, żeby przyjść tam w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu takiej wizyty.

Punkty do samospisu na terenie Bydgoszczy są dwa:

•    Urząd Statystyczny w Bydgoszczy
      ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3
      I piętro, pokój nr 12
      tel. 539 671 457
         godz: pn-pt 7-15
 
•    Urząd Miasta Bydgoszczy
      Ul. Jezuicka 2
      piętro (-)1, sala nr 03 (wejście od ul. Farnej)
      tel.: 52 58 58 021
         godz:  pn, śr, czw 8-16;
                  wt 8-20;
                  pt 8-14

W razie braku naszej inicjatywy w kwietniu, od 4 maja będą kontaktować się z nami rachmistrzowie. Udzielenie im informacji jest obowiązkowe.

Jakie dane będą wymagane?

Jesteśmy zobowiązani podać nasze dane osobowe (w tym PESEL) oraz informacje dotyczące m.in.: miejsca zamieszkania, naszego wykształcenia czy relacji rodzinnych. Szczegółowy wykaz pytań oraz wersja DEMO aplikacji dostępne są TUTAJ.

Wszystkie przekazywane w czasie spisu dane zostaną objęte tajemnicą statystyczną – będą starannie zabezpieczone i nie zostaną nikomu ujawnione. Statystyka publiczna prezentuje jedynie dane wynikowe, których nie można powiązać z konkretnymi osobami. Stosowane narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa danych zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji.

Spisz się i zdobądź nagrodę

GUS organizuje loterię z nagrodami. Wezmą w niej udział wszystkie osoby, które dokonają samospisu między 1 kwietnia a 5 lipca. Do zdobycia są karty podarunkowe o wartości 500 i 1000 zł, a także aż 16 samochodów! Losowań będzie kilka, w różnych odstępach czasu, z podziałem na województwa. Powodzenia!

_
Więcej o Narodowym Spisie Powszechnym można poczytać TUTAJ.
Ustawa o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. dostępna jest TUTAJ.