logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Palisz śmieciami? Spodziewaj się kontroli
Straż Miejska w Bydgoszczy od początku sezonu grzewczego na bieżąco przeprowadza kontrole pieców i spalanych w nich odpadów. Od 6 listopada zajmuje się tym specjalnie utworzona komórka. Tylko w ostatnich tygodniach takich kontroli przeprowadzono niemal 200.


W środę, 6 listopada w strukturach Straży Miejskiej w Bydgoszczy rozpoczęła działalność nowa komórka, której podstawowym zadaniem są kontrole palenisk. Sześcioro strażników z nowopowstałej grupy specjalistycznej sprawdza paleniska pod kątem spalania odpadów oraz przestrzegania przez mieszkańców tzw. uchwały antysmogowej, która obowiązuje na terenie naszego województwa od 1 września br. 

Od początku sezonu grzewczego strażnicy miejscy przeprowadzili niemal 200 takich kontroli – tylko w listopadzie było ich 39. Najczęściej są to kontrole podejmowane po zgłoszeniu mieszkańców - tych z roku na rok jest coraz więcej, wzrasta bowiem świadomość szkodliwości dymu, który powstaje ze spalania nieodpowiednich odpadów. 

Przypominamy, że spalanie odpadów na terenie nieruchomości grozi grzywną do 500 zł, a jeśli sprawa zostanie skierowana do sądu nawet do 5 tys. zł. Dotyczy to również spalania odpadów (śmieci) w domowych paleniskach. Pamiętajmy o tym, że spalając śmieci (szczególnie tworzywa sztuczne, gumę itp) narażamy również zdrowie własne, swojej rodziny a także sąsiadów.

Po otrzymaniu zgłoszenia strażnicy w pierwszej kolejności weryfikują, co jest przyczyną silnego dymienia. W tym celu Straż już rozpoczęła kontrole z wykorzystaniem sprzętu do pobierania próbek z paleniska. Dzięki współpracy z Centralnym Laboratorium Pomiarowo – Badawczym, próbki te poddawane są szczegółowej analizie. Na tej podstawie możliwe jest udowodnienie spalania odpadów w domowych paleniskach. W pobranym materiale znajdowały się fizyczne pozostałości stolarki okiennej, szmaty, kawałki plastiku ale także substancje chemiczne, których na pierwszy rzut oka nie można było zauważyć. Ich obecność potwierdzały dopiero specjalistyczne urządzenia pomiarowe CLP-B. W takich przypadkach sprawcy wykroczeń nie unikną kary. Za przedmiotowe wykroczenie grozi grzywna w drodze mandatu karnego do 500 zł. lub skierowanie sprawy do sądu.

Kontrole strażnicy prowadzą zarówno na zgłoszenia mieszkańców, jak również na podstawie obserwacji własnej. Warto zaznaczyć, że uniemożliwienie przeprowadzenia strażnikom takiej kontroli, jest przestępstwem.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonu 986.