logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Nowy prestiżowy klient firmy Atos Polska
Od 1 października tego roku firma Atos Poland Global Services rozpoczęła w pełni operacyjne świadczenie usług na rzecz nowego klienta - Kancelarii Premiera Belgii. We wtorek, 5 listopada zastępca prezydenta Mirosław Kozłowicz wziął udział w uroczystej inauguracji nowego kontraktu.


- Cieszy fakt, że Atos Poland Global Services, jako jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych pracodawców w Bydgoszczy stale się rozwija. Tak prestiżowy klient, jakim jest Kancelaria Premiera Belgii, jest przede wszystkim dowodem na wysoką jakość usług świadczonych przez bydgoski oddział firmy, a także na dobre warunki rozwoju dla przedsiębiorców tworzonych przez Miasto – Rafał Bruski, Prezydent Miasta Bydgoszczy.
 
FOD (Federale Overheidsdienst Die) obejmuje instytucje i jednostki federalnej służby publicznej Belgii, w tym ministerstwa, służby mundurowe, instytuty publiczne, instytucje interesu publicznego oraz jednostki wsparcia. Klientem polskiego oddziału Atos jest od niedawna belgijska Kancelaria Premiera (FOD-K). Outsourcing części usług IT poza granice Belgii jest dla FOD przełomem w podejściu do zarządzania tym obszarem. Delegacja Kancelarii Premiera Belgii odwiedziła bydgoski oddział  Atos Poland Global Services w dniach 5-6 listopada, celem zapoznania się z zespołem inżynierów i managerów oraz kierownictwem  firmy.
 
Poprzez Kancelarię Premiera, usługi świadczone przez firmę Atos dotrą do około 30 innych instytucji FOD, m.in. policji federalnej,  kilku instytutów, jak i jednostek wspierających belgijską administrację federalną. Co więcej, realizacja tego kontraktu będzie pilnie obserwowana przez wszystkie podmioty służby publicznej w Belgii, które outsourcują usługi IT. Jest zatem szansa, że portfolio belgijskich klientów sektora publicznego powiększy się w kolejnych latach.
 
- Z dumą wesprzemy Kancelarię w jej roli i ambicji bycia dostawcą usług IT dla innych departamentów publicznych w Belgii (federalnym lub regionalnym). Jesteśmy zdeterminowani, aby odnieść sukces w tej współpracy, tworząc wyjątkową pozycję dla Kancelarii jako koordynatora i integratora między lokalną chmurą publiczną i istniejącymi usługami chmury rządowej, oferując ustandaryzowane i wysoce zautomatyzowane usługi. Dzięki wdrożeniu modelu hybrydowej dostawy z kluczowymi zasobami lokalnie w Belgii i zdalnie w Polsce, działającym z „Secured Belgian Federal ICT Center”, jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do szerszego zakresu umiejętności, zasobów oraz najlepszych praktyk Grupy Atos
- Patrick Hendrickx, Dyrektor ds. infrastruktury i zarządzania danymi w Atos Belgia.


Dlaczego Bydgoszcz?
Kancelaria Premiera Belgii, jak i inne wybrane jednostki FOD, były i są klientami belgisjkiego oddziału Atos od wielu lat, w różnych obszarach obejmujących zarządzanie usługami IT, szeroko pojęte bezpieczeństwo, planowanie i realizacja projektów, etc. Z uwagi na bardzo restrykcyjne zasady kontroli bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie danych, podmioty FOD nie brały dotąd pod uwagę świadczenia usług IT spoza Belgii. Wraz z podpisaniem nowej umowy pomiędzy Atos a FOD- Kanselarij van de Eerste Minister w pierwszej połowie 2019 roku, po raz pierwszy jednostka służby publicznej w Belgii dopuściła taką możliwość.
 
Na podstawie analizy przeprowadzonej w grupie Atos, do świadczenia usług w zakresie zarządzania infrastrukturą i aplikacjami wybrano polski zespół. Wpływ na tę decyzję miało szereg czynników, poczynając od kosztów usług, poprzez referencje dotychczasowych klientów, po doskonałe kompetencje i kwalifikacje pracowników z polskiego oddziału Atos – tj.  Atos Poland Global Services. Nie bez znaczenia jest także wysoka jakość świadczonych usług, zaangażowanie i elastyczność, oraz wysoka dbałość o bezpieczeństwo danych, co jest często podkreślane przez klientów firmy.
 
Nowe wyzwania

Na rzecz FOD w Bydgoszczy pracować będzie zespół niemal 30 osób, w całości dedykowany FOD-K. Z uwagi na restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa i szczegółowe zobowiązania kontraktowe, w siedzibie Atos Poland Global Services wydzielono przestrzeń biurową z ograniczonymi prawami dostępu, dodatkowo monitorowaną pod kątem wejść i wyjść. Wszystkie osoby w zespole FOD przeszły też w trakcie procesu selekcji skrupulatny screenning, m.in. pod kątem niekaralności.
 
Z Bydgoszczy zarządzane będą obszary kluczowe dla utrzymania bieżących operacji. Atos Poland Global Services odpowiadać będzie za zapewnienia niezawodności infrastruktury obejmującej kilkaset serwerów fizycznych i wirtualnych, sieci, storage (gromadzenie danych), backup oraz infrastruktury cloud. Obsługiwanych będzie kilkanaście instancji z kilkuset bazami danych, a także szereg krytycznych dla Kancelarii i jej klientów aplikacji, m.in.: poczta elektroniczna z kilkudziesięcioma tysiącami adresów mailowych, czy utrzymanie szeregu farm SharePoint.
 
Fot. Atos Polska