logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Niemal 22 tys. zł na ratowanie bydgoskich nekropolii
Zakończyło się liczenie pieniędzy zebranych podczas dorocznej kwesty Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy. Na ratowanie cmentarnych zabytków zebrano w tym roku niemal 22 tys. zł.


Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zorganizowało kwestę na ratowanie bydgoskich nekropolii już po raz 22. Jak zawsze wzięli w niej udział politycy, samorządowcy, społecznicy, artyści i dziennikarze, którzy zbierali pieniądze m. in. na Cmentarzu Starofarnym. Na ulice Starego Miasta i Śródmieścia wyszła też młodzież z bydgoskich szkół, a w Filharmonii Pomorskiej zorganizowano w tym celu specjalny koncert. W kweście tradycyjnie wziął udział także prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. 

Bydgoszczanie jak zawsze okazali się hojni – do puszek wrzuciliśmy 21 tys. 930 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m. in. na odnowę grobowca na cmentarzu Starofarnym, który bezpośrednio sąsiaduje z grobowcem rodziny Warmińskich, odtworzenie anioła z grobu ś.p. Urszulki Menclówny, która to figurka jest symbolem kwesty, a także ufundowanie obelisku na grobie Wacława Denhoff-Czarnockiego na cmentarzu Nowofarnym

W ciągu 22 kwestowania udało się ocalić wiele cmentarnych zabytków - pieniądze zostały przeznaczone m. in. na renowację nagrobka Stanisława i Tekli Lebińskich, grobów Korsowskich, Tylewskich i Urszuli Michalskiej-Kałużówny na cmentarzu Starofarnym.