logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Kolejne Forum Seniora za nami




Wykłady na temat zdrowia, aktywności i diety, a także występy artystyczne i porady ekspertów – w czwartek, 7 listopada w Sali Sesyjnej ratuszu odbyło się Forum Seniora.


Spotkanie bydgoskich seniorów rozpoczęło się od wykładu dr Sławomira Wawrzyniaka pt. „Udar mózgu – problem, który będzie narastał”. Następnie uczestnicy spotkania mogli wysłuchać porad z zakresu zdrowia, m. in. dotyczące e-recept czy szczególnych uprawnień osób z orzeczonym znacznym stopniu niepełnosprawności. Następnie była okazja do wysłuchania wykładu dr n. med. Marty Podhoreckiej pt. „Nowoczesny senior – gadżety ze świata ułatwiające codzienne życie” i dr Aliny Jaroch pt. „O diecie seniora słów kilka”. Na zakończenie Forum Seniora odbył się koncert muzyki poważnej. 

 

Organizatorem Forum Seniora jest Bydgoska Rada Seniorów. Została powołana przez prezydenta Rafała Bruskiego i działa od 2011 roku. W jej skład wchodzą społecznicy i specjaliści. Dzięki niej, m. in. zgłaszane są uwagi do projektów uchwał, które są szczególnie ważne dla seniorów. Rada zajmuje się także wspieraniem środowisk osób starszych, popularyzowaniem ich aktywności, propagowaniem wszelkich form dotyczących edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także upowszechnianie wiedzy o potrzebach ludzi starszych. 

Warto wiedzieć: 

W maju tego roku powołaliśmy Bydgoskie Biuro Seniora - ma na celu skupienie i skoordynowanie wszystkich aktywności miasta w dziedzinie polityki senioralnej, które do tej pory rozproszone były po różnych jednostkach. Ważnym celem jest także diagnozowanie potrzeb osób starszych oraz propagowanie wszelkich form ich aktywności. Biuro wspiera lokalne organizacje zrzeszające seniorów i działające na ich rzecz. Warto dodać, że Bydgoskie Biuro Seniora realizuje także programy dotacji dla organizacji społecznych działających na rzecz osób starszych. W ostatnich trzech miesiącach dofinansowaliśmy 12 przedsięwzięć. Kolejne konkursy ogłaszane będą na początku przyszłego roku.