logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Fordon pełen kultury. Kooperacje 2023
Zakończyła się ocena wniosków w ramach Programu Edukacji Kulturowej: Kooperacje – Fordon 2023. Dziesięć projektów otrzyma mikrodotacje w ramach dzielnicowego programu edukacyjnego.


Czym są Kooperacje? To dzielnicowy program edukacji kulturowej dla Fordonu. O mikrodotacje mogli ubiegać się przedstawiciele podmiotów kultury, placówek oświatowo-edukacyjnych, pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, a także osoby fizyczne. Istotne było nawiązanie współpracy z partnerem, reprezentującym inną sferę działalności niż wnioskodawca, np. instytucja kultury z placówką oświatową, biblioteka ze szkołą. Program Kooperacje-Fordon powstał na bazie programu Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021. W ramach realizacji programu wypracowano podstawy sieci podmiotów pracujących lub chcących pracować w obszarze edukacji kulturowej na terenie dzielnicy Fordon.

Zwycięskie wnioski otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 15 tys. zł na realizację projektu. Łącznie złożonych zostało 16 wniosków, decyzją Komisji 10 otrzyma mikrodotacje. Konkurs organizowany jest przez Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy po raz trzeci.

Pełna lista zwycięskich wniosków TUTAJ