logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Dworcowa z kolejną elegancką elewacją
Kolejna kamienica na ul. Dworcowej zyskuje nową elewację. Prace są prowadzone przy budynku z numerem 96, który zdobiony jest wieloma detalami. Budynek sąsiaduje z dawną leśniczówką, która obecnie pełni funkcję restauracji. W remoncie znajduje się też kilka innych budynków przy reprezentacyjnej ulicy.


Kamienica liczy 3 kondygnacje. Pełni funkcję mieszkalno-usługową. Wzniesiono ją na planie litery C. Frontowa część przykryta jest dwuspadowym dachem.  Symetryczna elewacja zdobiona jest gzymsami, płaskorzeźbami i konsolami. Wcześniej remontowane były ściany szczytowe budynku. Trwają też remonty kilku innych budynków. Na finiszu są prace przy kamienicy z numerem 62. Poza tym odnawiana jest elewacja budynku z numerem 57. Więcej informacji o tym zadaniu znajduje się w tekście "Kamienica w dobrym sąsiedztwie".

Ulica Dworcowa do 1851 była polną drogą prowadzącą do Koronowa. W sąsiedztwie remontowanej obecnie kamienicy z numerem 96 funkcjonował leśniczówka. Teraz zabudowania zostały zaadaptowane na restaurację. Rozwój ulicy nastąpił z chwilą wybudowania dworca kolejowego oraz włączenia w obręb miasta gminy Bocianowo. Pierzeje ulicy Dworcowej stanowią w większości kamienice czynszowe wzniesione w latach 1860-1914 w różnych stylach. Najstarsze budynki wzniesiono w stylu klasycznym – zazwyczaj o prostych, symetrycznych fasadach i skromnej dekoracji. Najokazalsze kamienice powstały w na początku XX wieku. Wówczas królowały rozwiązania typowe dla architektury secesyjnej i wczesnego modernizmu.  W latach 1886-1889 wzniesiono budynek Dyrekcji Kolei Wschodniej, który był najokazalszym obiektem użyteczności publicznej w całym mieście.

Warto wiedzieć

W rewitalizację ulicy Dworcowej oraz jej otoczenia miasto oraz inne  podmioty publiczne zainwestowały ponad 300 mln złotych (m.in. nowy dworzec, linia tramwajowa, nowe nawierzchnie, elementy małej architektury). W ostatnich latach duży wpływ na zwiększenie liczby remontów w tej części miasta miały też działania nadzoru budowlanego oraz miejskie dotacje na remonty obiektów zabytkowych.