logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz w programie na rzecz czystego powietrza
Bydgoszcz znalazła się wśród 17 miast zakwalifikowanych do projektu LeadAIR. Jest to nowy program dla samorządów, które poszukują wiedzy, inspiracji i wsparcia w działaniach związanych z ochroną powietrza.


Program "LeadAIR – pomagamy miastom pokonać smog" jest trzymiesięcznym programem szkoleniowo-doradczym dla miast. Jego celem jest pomoc miastom w mierzeniu się z wyzwaniami związanymi ze smogiem. Program poprzez szkolenie i indywidualne doradztwo dostarczy wiedzę, wsparcie, narzędzia i inspirację do antysmogowych działań na gruncie miejskim. Do udziału w programie LeadAIR miasto zgłosiło się do projektu we współpracy ze Stowarzyszeniem Bydgoski Alarm Smogowy. LeadAIR to program skrojony na potrzeby miast, zakłada organizację:

•    5-dniowego intensywnego szkolenia, składającego się z warsztatów, wykładów, spotkań z urzędnikami centralnymi i samorządowymi,
•    indywidualnego doradztwa i przeprowadzenie miasta przez proces analizy i planowania wybranego przez niego tematu, problemu czy sprawy,
•    webinariów tematycznych i otwartego dostępu do wypracowanych materiałów,
•    konferencji sieciującej samorządy z organizacjami i ekspertami branżowymi.

Bydgoszcz jest jednym z większych miast, które zakwalifikowały się do tego projektu. Dzięki temu będziemy mogli nie tylko uczyć się od innych, podglądać dobre praktyki, ale także dzielić się dobrymi praktykami z naszego miasta. Bydgoszcz realizuje właśnie projekt pn. „Czy wiesz czym oddychasz”. Jest to kampania edukacyjno-informacyjna z programu LIFE, którą realizujemy razem z Uniwersytetem Wrocławskim. Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody. W ramach projektu na przełomie lutego i marca odbędzie się szkolenie dla nauczycieli, organizacji pozarządowych, mediów i wszystkich osób aktywnych społecznie w zakresie edukacji ekologicznej. W styczniu prowadzone były także badania ankietowe dotyczące wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców. Wyniki ankiety poznamy w specjalnym raporcie, który będzie powtarzany co roku, aby sprawdzić, czy świadomość społeczeństwa na temat ekologii rośnie.