logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Bydgoszcz w koalicji miast na rzecz klimatu
Nasze miasto, razem z innymi polskimi miastami, zawarło w czwartek (7 listopada) koalicję klimatyczną. Od teraz m.in. z Warszawą, Łodzią, Poznaniem i Gdańskiem będziemy wspólnie działać na rzecz ochrony klimatu. Naszym wspólnym celem jest neutralność klimatyczna w 2050 roku!


Ponad dwadzieścia polskich miast i gmin powołało wczoraj, 7 listopada do życia klimatyczną koalicję miast i gmin – wszystkie chcą aktywnie uczestniczyć w redukcji emisji CO2 i współpracować w zakresie działań adaptacyjnych. Koalicja była zamierzonym efektem kongresu Smart Metropolia, który jest największym w Polsce kongresem poświęconym zagadnieniom współpracy dużych i małych gmin w obszarach metropolitalnych.

8. edycja kongresu zatytułowana „Klimat dla Metropolii. Metropolie dla klimatu.” dotyczy przede wszystkim jak przygotować polskie miasta do nowego budżetu Unii Europejskiej i jak skutecznie reagować na kryzys klimatyczny. W kongresie biorą udział przedstawiciele Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz oraz bydgoski koordynator ds. zarządzania energią w mieście.


Deklaracja współpracy klimatycznej polskich miast i gmin, którą podpisali prezydenci miast oraz przedstawiciele pozostałych samorządów, którzy chcą wspólnie reagować i przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatu. Od teraz ich wspólny cel to neutralność klimatyczna do 2050 roku.

Na wstępie samorządowcy deklarują większą współpracę na rzecz ochrony klimatu oraz poczuwając się do odpowiedzialność za los przyszłych pokoleń apelują do polskiego rządu o wyznaczenie ambitnych celów zmierzających do osiągnięcia neutralności klimatycznej miast do 2050 roku. Samorządowcy oczekują wypracowania w skali kraju rozwiązań i zapewnienia finansowania, które umożliwi spełnienie celów klimatycznych i energetycznych Unii Europejskiej. Deklarację podpisali m.in. prezydenci Gdańska, Łodzi, Gdyni i Kielc. Bydgoszcz reprezentował Tomasz Bońdos - koordynator ds. zarządzania energią w mieście.


Kilka dni temu Bydgoszcz była organizatorem konferencji, na której samorządowcy z całej Polski dzielili się doświadczeniami na rzecz ochrony klimatu i energii. Podczas konferencji oficjalnie przystąpiliśmy do Porozumienia Burmistrzów na rzecz klimatu i energii. Chcemy odgrywać kluczową rolę w łagodzeniu zmian klimatu. Już dziś jesteśmy liderem stawiając sobie ambitne cele, jakim jest m.in. redukcja emisji dwutlenku węgla aż o 40% do 2030 roku. Jest to możliwe dzięki kontynuowaniu już rozpoczętych działań tj. ograniczanie zużycia energii we własnych obiektach, w zakresie oświetlenia miasta, czy transportu.