logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Zgłoś projekt do BBO na swoim osiedlu
Trwa nabór projektów w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim. Bydgoszczanie mogą zgłaszać pomysły na inwestycje lub wydarzenia do 5 lipca br. Tegoroczna pula to 16 mln złotych. Chcesz porozmawiać o BBO? Masz pomysł, który chciałbyś skonsultować? Zapraszamy na spotkania na osiedlach.


Już po raz dziesiąty pieniądze z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być wydane na inwestycje osiedlowe, społeczne, duże zadania ponadosiedlowe oraz mikroprojekty osiedlowe – pomysłów może być wiele. Decyzje podejmiecie Państwo -  mieszkańcy. Jeśli chcesz porozmawiać o swoim pomyśle, skonsultować projekt - zapraszamy na spotkania na osiedlach.

Najbliższe spotkania:

  • piątek (1/07) w godz. 9-11 - Błonie przy targowisku
  • poniedziałek (4/07) w godz. 16-18 - Wyżyny, w okolicach tężni na skwerze Aleksandra Krzyżanowskiego-Wilka.


Na miejscu odpowiemy na pytania i wątpliwości, pomożemy też wypełnić formularz zgłoszeniowy.

O Bydgoskim Budżecie Obywatelskim
Do wyboru są cztery rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne.

Projekty ponadosiedlowe wyróżniają się wartością zadania, która może wynieść nawet 1,39 mln zł. Do każdego takiego projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizację projektów ponadosiedlowych zabezpieczamy 2,78 mln zł.

W kolejnej kategorii projektów – osiedlowych – do wydania jest aż 12 mln zł. To oznacza kilkadziesiąt nowych inwestycji, które doczekają się realizacji. Warto się zastanowić, czy mamy pomysł na zagospodarowanie naszego najbliższego otoczenia za te pieniądze. W przypadku projektów osiedlowych nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział pieniędzy na konkretne osiedla znajduje się na stronie: bdgbo.pl oraz w formularzu zgłoszeniowym.

Nowością są mikroprojekty osiedlowe – tu koszt pojedynczego zadania nie może przekroczyć 10 tys. zł. Ostatnia kategoria dotyczy projektów społecznych. Są to zadania nieinwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38,6 tys. zł. W tej kategorii mogą być zgłaszane projekty dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom. Z założenia mają to być działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu. W przypadku tych projektów autorzy podają przewidywane terminy realizacji, ilość wydarzeń, uczestników oraz nazwę organizacji pozarządowej, jeśli taka ma być zaangażowana.

Jakie projekty można zgłaszać?
Warunek pierwszy – takie, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Warunek drugi – muszą być ogólnodostępne. Trzeba pamiętać, że teren, na którym będą zlokalizowane, musi należeć do miasta lub być we władaniu samorządu. Realizacja projektu powinna nastąpić w kolejnym roku budżetowym. Projekt może złożyć każda osoba, bez względu na wiek. Żeby zgłosić projekt wystarczy być mieszkańcem Bydgoszczy, nie ma konieczności zameldowania. Każdy mieszkaniec może zgłosić trzy projekty osiedlowe, trzy ponadosiedlowe, trzy mikroprojekty osiedlowe oraz trzy projekty społeczne.

Zgłoś projekt na www.bydgoszcz.pl/bbo