logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wycinki przed wielką budową
Trwają prace związane z przygotowaniem budowy trasy ekspresowej S5. Pod zaprojektowaną obwodnicę Bydgoszczy wycinane są drzewa. Inwestycja została uruchomiona jesienią 2015 roku. Jest realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.


Wykonawcy wszystkich odcinków drogi S5 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zakończyli prace projektowe i latem złożyli wnioski o wydanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowej ZRID (poza odcinkiem w rejonie miejscowości Maksymilianowo, gdzie konieczne było wprowadzenie istotnych zmian związanych z rozbudową magistrali kolejowej). Obecnie prowadzone są powtórne oceny środowiskowe, które są jedną z ostatnich formalności przed wydaniem decyzji ZRID.

Prowadzone są już wycinki drzew na trasie „ekspresówki”. Wydanie pierwszych decyzji umożliwiających rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest na przełomie lutego i marca.  Wcześniej przeprowadzone zostały między innymi pomiary  geodezyjne oraz  uzupełniające badania geologiczne i hydrogeologiczne.
 
- Trasa S5 jest kluczowa dla rozwoju bydgoskiej metropolii i całego województwa – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. – Połączy nas z siecią autostrad oraz aglomeracjami trójmiejską, poznańską i wrocławską.  Ta droga stanowić będzie również kolejny odcinek obwodnicy Bydgoszczy od strony północno-zachodniej. Jednocześnie będziemy rozbudowywać ulicę Grunwaldzką. Po zakończeniu tej inwestycji zgodnie, z przyjętym wcześniej Planem Transportowym przez Bydgoszcz nie będą mogły przejeżdżać tiry jadące tranzytem.

Obecnie trwają też prace budowlane na drodze S5 pomiędzy Żninem i Gnieznem w granicach województwa Wielkopolskiego. 18 kilometrowy odcinek pozwoli już latem omijać od północnego-zachodu Gniezno. Prace budowlane na odcinku kujawsko-pomorskim zaplanowano na lata 2017-19. Proces inwestycyjny na drodze S5 prowadzony jest w oparciu o tryb „zaprojektuj i wybuduj”. Prace rozpoczęły się 2015 roku, kiedy podpisano  umowy z wykonawcami. Wartość całej inwestycji realizowanej przez bydgoski oddział GDDKiA to 2,5 mld zł.

Fot. s5tryszczyn-bialeblota.pl