logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wspólnie budujemy kolejne ulice na Osowej Górze
Trwają przygotowania do budowy ul. Tranowej na Osowej Górze. Inwestycję zleca stowarzyszenie mieszkańców korzystające z miejskiego programu „25/75”. Dzięki inicjatywom lokalnym w tej części miasta wybudowano kilka innych ulic. Gotowa jest już m.in. ulica Sarnia. Wkrótce zakończą się prace przy ul. Trzcinowej.


Ulica Tranowa zapewni obsługę komunikacyjną przyległych zabudowań szeregowych oraz budynków jednorodzinnych. Nawierzchnia zostanie wybrukowana betonową kostką podobnie jak przyległe chodniki. Zaprojektowano też niezbędne zjazdy na posesje i odwodnienie. W trakcie robót budowlanych zaplanowano przebudowę  kanalizacji deszczowej i rozbudowę oświetlenia o dodatkowe 4 latarnie. Utwardzony zostanie też chodnik łączący ulicę Tranową ze Spławikową. To skrót ułatwiający mieszkańcom dojście w kierunku pętli autobusowej.
Obecnie trwa postępowanie zmierzające do wyłonienia wykonawcy zadania. Prace budowlane po zawarciu umowy potrwają około 4 miesięcy.
Inwestycja realizowana jest dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach programu „25/75” zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 15 procent kosztów inwestycji. Resztę środków (85 %) zabezpieczyło miasto Bydgoszcz. W oparciu o ten program na Osowej Górze latem rozpoczęły się budowy ulic:

  • Trzcinowej (końcowy etap, koszt 415 tys. zł)
  • Sarniej (przygotowania do odbioru, koszt 261 tys. zł).

Program „25/75” polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent (z możliwością obniżenia, gdy wcześniej realizowane były inne wspólne zadania przy infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania), mogą liczyć na realizację inwestycji w danym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. We współpracy z mieszkańcami Bydgoszczy zrealizowanych zostało już ponad 60 zadań.  

Zadzwoń lub  napisz!

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „25/75” zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wieloosobowego stanowiska ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych:

Więcej informacji o Programie „25/75” i realizowanych zadaniach znajduje się również TUTAJ.