logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Więcej zieleni i rowerowa droga na Bielawach
Mieszkańcy Bielaw wybrali w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski budowę nowego odcinka drogi rowerowej wzdłuż ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz odnowienie skweru E. Woyniłłowicza u zbiegu ulic M. Ogińskiego i K. Chodkiewicza.


Nowa droga rowerowa na Bielawach ma powstać od ronda Wielkopolskiego w kierunku ul. Jurasza. Ułatwiłaby dojazd do wielu ważnych obiektów zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ulic Powstańców Wielkopolskich i Jurasza: bloków, szpitali, sklepów, punktów handlowo-usługowych. W rejonie ronda  Wielkopolskiego łączyłaby się z istniejącymi już drogami rowerowymi w kierunku ulicy Jagiellońskiej oraz trasą wzdłuż przebudowanej ul. K. Chodkiewicza. Wstępnie na przedłużenie drogi rowerowej zabezpieczamy 160 tysięcy złotych. Na zadanie głosowało ponad 100 bydgoszczan.

Drugą inwestycją wybraną do realizacji przez mieszkańców Bielaw jest rewitalizacja skweru E. Woyniłłowicza. Zieleniec u zbiegu ulic K. Chodkiewicza i M. Ogińskiego ma zyskać nowe nasadzenia, nawierzchnie ścieżek i elementy małej architektury. Na ten cel rezerwujemy również 160 tysięcy złotych. Skwerowi od 2012 roku patronuje wybitny działacz, ziemianin z Mińszczyzny, który ostatnie lata spędził w Bydgoszczy.

W ostatnich latach w tej części miasta zrealizowanych zostało wiele innych inwestycji podnoszących estetykę miejskiej przestrzeni. Przebudowana została m. in. ulica Chodkiewicza, a gmach dawnego sierocińca, który służy teraz policjantom przeszedł konserwatorski remont.

Warto wiedzieć
Bydgoszczanie wybrali nowe projekty w 9. edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 16 mln zł pozwoli zrealizować co najmniej 54 zadania osiedlowe, 21 projektów społecznych i 2 inwestycje ponadosiedlowe, które zyskały najwięcej głosów. Są wśród nich m. in.: dalsza rewitalizacja Parku nad Starym Kanałem, budowa kolejnych dróg rowerowych i nowych miejsc rekreacji. Na wszystkie projekty łącznie oddano prawie 50 tysięcy głosów. Więcej na www.bdgbo.pl