logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

„Więcej przyjaźni, mniej wrogości”. Autorytet w psychologii wyróżniony
Wybitny bydgoski naukowiec prof. dr hab. Roman Ossowski został uhonorowany podczas dzisiejszej (23.11) sesji Rady Miasta. Twórca psychologii na UKW od ponad 50 lat przekazuje pasję budującą nowoczesny świat. Z rąk przewodniczącej Rady Miasta i prezydenta Rafała Bruskiego odebrał Medal za szczególne osiągnięcia.


- Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za zasługi dla polskiej nauki, które w znaczącym stopniu kształtują wizerunek i prestiż „Bydgoszczy naukowej”. To wielki zaszczyt, że miasto ma pośród swoich przyjaciół i współtwórców tak zaangażowanego eksperta. Słysząc o rosnącym znaczeniu naszego grodu pośród akademickich ośrodków, może Pan odczuwać w pełni zasłużoną satysfakcję i dumę. Niech te uczucia towarzyszą każdej przyszłej chwili, obfitującej we wszelką pomyślność – piszą w liście do profesora przewodnicząca Rady Miasta Monika Matowska i prezydent Rafał Bruski.

 

Profesor Roman Ossowski w tym roku skończył 80 lat. Od 22 lat jest profesorem zwyczajnym. Przez ponad 50 lat pracy zawodowej zdobył szereg wyróżnień i odznaczeń. W uznaniu osiągnięć otrzymał liczne odznaczenia państwowe i medale - m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal Zasługi Gloria Artis, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

- Jestem niezwykle wdzięczny, że władze miasta, zarówno prezydenci jak i Rada Miasta, zawsze były przyjazne dla dobrych inicjatyw. Za to chciałbym podziękować, za wsparcie dobrych myśli i idei. Aby dobrze przeżyć życie, warto być zawsze w drodze, aby wiedzieć po co się żyje. Po drodze pojawiają się wyzwania, ale cała nasza sprawczość to jesteśmy my. W dzisiejszym świecie życzę sobie więcej przyjaźni, mniej wrogości – mówił podczas wzruszającej chwili profesor Roman Ossowski.

Profesor dr hab. Roman Ossowski urodził się 25 maja 1942 r. w Karsinie (woj. pomorskie). W 2000 roku Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych. Pracę rozpoczął w 1962 roku jako nauczyciel - wychowawca w Państwowym Zakładzie Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Bydgoszczy. Zawodowo związany z trzema uczelniami: od 1969 roku z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, od 1983 roku z Akademią Muzyczną, a od 1997 roku z Collegium Medicum UMK w Toruniu.

Jest twórcą kierunku psychologia w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Posiada w swoim dorobku naukowym 4 monografie, 2 podręczniki, 16 prac redakcyjnych oraz 136 artykułów. Jest promotorem 22 rozpraw doktorskich w dyscyplinach - psychologia, medycyna oraz w dziedzinie nauk o zdrowiu. Uczestniczył jako recenzent w 34 postępowaniach habilitacyjnych oraz w 27 postępowaniach o nadanie tytułu profesora.

Uczestniczy w składzie rad naukowych czasopism: „Polskie Forum Psychologiczne”, „Przegląd Psychologiczny”, „Czasopismo Psychologiczne”, „Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne”,  „Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania” przy Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie, „Health Psychology Report”.