logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów w centrum
Strefa płatnego parkowania wkrótce zmieni granice. Równocześnie wprowadzonych zostanie wiele nowych rozwiązań postulowanych przez mieszkańców i organizacje społeczne. Zniknie część miejsc postojowych na chodnikach, na kolejnych ulicach wprowadzimy rowerowe kontrapasy i kontraruch oraz inne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo.


Rozszerzenie strefy płatnego parkowania ma przede wszystkim ograniczać ruch samochodowy w ścisłym centrum Bydgoszczy. Konsekwentnie w tej części miasta coraz więcej przestrzeni udostępniamy pieszym i rowerzystom. Zrealizowaliśmy też szereg inwestycji związanych ze skróceniem podróży komunikacją miejską (buspasy na Kujawskiej, Wałach Jagiellońskich, Bernardyńskiej, 3 Maja, Staszica, nowe torowisko na ul. Kujawskiej, przebudowa przystanków).

Zmiana granic strefy

Zgodnie decyzją Rady Miasta rozszerzone zostaną granice Strefy Płatnego Parkowania.  Będzie w niej około 5 tysięcy miejsc. To wskaźnik na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi miastami Unii Metropolii Polskich. Włączone zostaną do niej  m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach, Babiej Wsi oraz parking przy ul. Ustronie. Strefa nadal będzie podzielona na dwie podstrefy. Rozszerzona strefa obejmie łącznie więcej miejsc parkingowych niż obecna, ale w ścisłym centrum (podstrefa ) miejsc do pozostawienia samochodu na ulicach będzie mniej. Wprowadzenie takich zmian znacznie ułatwi funkcjonujący od ubiegłego roku wielopoziomowy obiekt przy ul. Grudziądzkiej.

Kolejne ulice jednokierunkowe. Kontraruch i kontrapasy dla rowerzystów

Przed zmianami zinwentaryzowano istniejące miejsca postojowe oraz te, które zostaną włączone do nowej strefy. Przeprowadzono też analizę w zakresie wprowadzenia dróg jednokierunkowych oraz kontraruchu rowerowego.  Takie rozwiązania zostaną wprowadzone m.in. na ulicach Bocianowo, Czartoryskiego i Zduny. Rowerowe kontrapasy wytyczone zostaną m.in. na ulicy Hetmańskiej, Mazowieckiej i Świętojańskiej. Al. A. Mickiewicza wraz pl. Weyssenhoffa i odcinkiem ul. Powstańców Wielkopolskich do ronda Wielkopolskiego podobnie jak wcześniej al. Ossolińskich zyskają pasy rowerowe.

Większe bezpieczeństwo i chodnik dla pieszych

Przeanalizowany został też obszar parkowania pod kątem uspokojenia ruchu i ograniczenia prędkości na konkretnych ulicach. Na ulicach objętych zmianami w miarę możliwości, parkowanie zostanie w części lub w całości przeniesione na jezdnię. Analizowana była również lokalizacja nowych parkometrów, które będą instalowane na ulicach. W wielu punktach wyznaczone będą dodatkowe miejscach postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. Dokumentacja która porządkuje ruch na terenie miasta, została uzgodniona z Plastykiem Miejskim, Radami Osiedli, Radą Estetyki Miasta oraz Zespołem do spraw polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy.

Czas na zmiany

Wraz z zakończeniem prac projektowych nad nową strefą płatnego parkowania ogłoszony został przetarg na wdrożenie zmian. Prace nad zmianami w oznakowaniu pionowym i poziomym po podpisaniu umowy z wykonawcą zajmą około 4 miesięcy. W kolejnym etapie ogłoszony zostanie jeszcze przetarg na zakup i wymianę parkometrów. Nowe urządzenia będą nowocześniejsze i bardziej funkcjonalne niż te działające obecnie. Pozwolą na płacenie kartą oraz wydadzą bilety na wskazany przez kierowcę numer rejestracyjny pojazdu. To pozwoli natomiast w przyszłości na zdalne sprawdzanie, czy auta w strefie mają opłacony postój. W pierwszej kolejności planowane jest  ustawienie parkometrów w nowej strefie parkowania, a następnie wymiana istniejących w centrum miasta.

Szczegółowe rozwiązania

Przygotowana dokumentacja dotycząca zmian w SPP obejmuje 3 duże zagadnienia. Ze szczegółami wszystkich zmian można zapoznać się w odrębnych artykułach na stronie ZDMIKP.

Fot. B. Witkowski/R. Sawicki