logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów oraz uporządkowane parkowanie
Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który wprowadzi nową organizację ruchu w centrum Bydgoszczy. Strefa płatnego parkowania zmieni granice. Równocześnie zastosowanych zostanie wiele rozwiązań postulowanych przez mieszkańców i organizacje społeczne. Zniknie część miejsc postojowych na chodnikach, na kolejnych ulicach wprowadzimy rowerowe kontrapasy i kontraruch oraz inne rozwiązania podnoszące bezpieczeństwo. Część ulic przekształcimy w drogi jednokierunkowe oraz ograniczymy maksymalną prędkość.


Zgodnie decyzją Rady Miasta rozszerzone zostaną granice Strefy Płatnego Parkowania.  Będzie w niej około 5 tysięcy miejsc. To wskaźnik na stosunkowo niskim poziomie w porównaniu z innymi miastami Unii Metropolii Polskich. Włączone zostaną do niej  m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach, Babiej Wsi oraz parking przy ul. Ustronie. Strefa nadal będzie podzielona na dwie podstrefy. Rozszerzona strefa obejmie łącznie więcej miejsc parkingowych niż obecna, ale w ścisłym centrum (podstrefa ) miejsc do pozostawienia samochodu na ulicach będzie mniej. Wprowadzenie takich zmian znacznie ułatwi funkcjonujący od ubiegłego roku wielopoziomowy obiekt przy ul. Grudziądzkiej. Przy okazji tych zmian przeanalizowaliśmy też obszar SPP pod kątem uspokojenia ruchu i ograniczenia prędkości na konkretnych ulicach. Zasady porządkujące ruch na terenie miasta, zostały uzgodnione z Plastykiem Miejskim, Radami Osiedli, Radą ds. Estetyki Miasta oraz Zespołem do spraw polityki Rowerowej Miasta Bydgoszczy.

Ulice jednokierunkowe i kontraruch rowerowy

Przed zmianami zinwentaryzowaliśmy istniejące miejsca postojowe oraz te, które zostaną włączone do nowej strefy. Przeprowadziliśmy też analizę w zakresie wprowadzenia dróg jednokierunkowych oraz kontraruchu rowerowego. Takie rozwiązania zostaną wprowadzone m.in. na ulicach Bocianowo, Czartoryskiego i Zduny. Rowerowe kontrapasy wytyczone zostaną m.in. na ulicy Hetmańskiej, Mazowieckiej i Świętojańskiej. Natomiast al. A. Mickiewicza wraz z pl. Weyssenhoffa i odcinkiem ul. Powstańców Wielkopolskich do ronda Wielkopolskiego, podobnie jak wcześniej al. Ossolińskich, zyskają pasy rowerowe.

Większe bezpieczeństwo i chodniki dla pieszych

Przeanalizowany został obszar SPP pod kątem uspokojenia ruchu i ograniczenia prędkości na konkretnych ulicach. Na ulicach objętych zmianami, w miarę możliwości, parkowanie zostanie w części lub w całości przeniesione na jezdnię. W wielu punktach wyznaczone będą dodatkowe miejscach postojowe dla osób z niepełnosprawnościami. W wielu obszarach wprowadzimy ograniczenia prędkości do 30 km/h.

Takich zmian jeszcze nie było

To największa zmiana w organizacji ruchu na terenie Bydgoszczy od kilkunastu lat. Prace związane między innymi z oznakowaniem poziomym będą uzależnione między innymi od warunków pogodowych. W trakcie wykonywania robót konieczne będą tymczasowe ograniczenia w ruchu oraz wyłączenia miejsc parkingowych. W uzgodnieniu z wykonawcą będziemy podawać wyprzedzająco informacje o planowanych pracach na konkretnych ulicach. Wstępnie wykonawca zamierza zakończyć cały projekt latem. W przetargu na wprowadzenie nowej organizacji ruchu najkorzystniejszą umowę przedstawiła firma Saferoad Kabex Sp. z o.o z Gdańska, z którą zawarta została umowa o wartości 3,3 mln zł. Trwają także przygotowania do przetargu na zakup i wymianę parkometrów. Nowe urządzenia będą nowocześniejsze i bardziej funkcjonalne niż te działające obecnie. Pozwolą na płacenie kartą oraz wydadzą bilety na wskazany przez kierowcę numer rejestracyjny pojazdu. To pozwoli w przyszłości na zdalne sprawdzanie, czy auta w strefie mają opłacony postój.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące zmian drogowych, rowerowych i związanych z bezpieczeństwem ruchu są dostępne na stronie ZDMIKP.