logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Więcej drzew w mieście – ruszył przetarg na nową zieleń
Ogłosiliśmy przetarg na zasadzenie w naszym mieście nowych drzew i krzewów. W sumie pojawi się ponad 70 nowych drzew i ponad półtora tysiąca krzewów. Tereny zieleni miejskiej wzbogacą się o nowe rośliny jesienią tego roku.


Zlecamy prace związane z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów na terenach miejskiej zieleni. W sumie posadzimy 74 nowe drzewa – większość gatunków to drzewa dobrze nam znane w miejskim krajobrazie. Bardzo dobrze w mieście czują się takie gatunki drzew jak: lipy drobnolistne, klony zwyczajne, świerki oraz ozdobne jabłonie. Nowe drzewa zostaną posadzone jesienią w pięciu wybranych lokalizacjach. Zadanie jest realizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Posadzenie kilkuset drzew wpłynie na poprawę jakości powietrza, da naturalny cień w słoneczne dni oraz przefiltruje zanieczyszczenia komunikacyjne. Co więcej na drzewach nowe domy znajdą przydatne do walki z owadami miejskie ptaki, a także wiele gatunków owadów zapylających, w tym także pszczół miodnych.

W ramach zamówienia planujemy również posadzić ok. 1,6 tys. ozdobnych krzewów. W ramach jesiennych nasadzeń pojawią się gatunki: tawuły, irgi błyszczącej, leszczyny, kaliny, cisów, bzu koralowego i wiele innych. W sumie nowe rośliny urozmaicą ok. 860 metr. kwadr. niezagospodarowanych do tej pory terenów zielonych.

Krzewy w przestrzeni miejskiej są znakomitym rozwiązaniem w miejscach o trudnych warunkach. Niektóre gatunki sadzonych krzewów będą okazjonalnie wypuszczać kwiaty, co stworzy efekt kolorowych wysp w miejskim krajobrazie.

Nowa zieleń przyuliczna, pojawi się przy ul. Bohaterów Kragujewca, Sierocej, Łużyckiej, u zbiegu ulic Pułku Ułanów Wielkopolskich i Waryńskiego, w Parku nad Starym Kanałem i przy ul. Wojska Polskiego (róg ul. Szpitalnej).