logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Wiadukty i tunele na Osowej Górze




Przypominamy, że do poniedziałku (7 października) można wyrazić swoją opinię na temat przebudowy linii kolejowej Bydgoszcz – Piła. Inwestycja będzie wiązała się z modernizacją przejazdów kolejowych, budową tunelu i wiaduktów.


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na odcinku linii kolejowej nr 18, przebiegającej przez teren miasta Bydgoszczy, rozważa możliwość zwiększenia maksymalnej prędkości pociągów:

  • do V=160 km/h (do km istn.163.100);
  • do V=200 km/h (od km istn.163.100).

Realizacja tego wariantu (W7) zgodnie z przepisami krajowymi wymagać będzie zmiany układu drogowego na przecięciu torów (likwidacja przejazdów i budowa dwupoziomowych skrzyżowań linii kolejowej z drogami publicznymi).

Rozwiązania przygotowane przez PKP zakładają przebudowę przejazdów na Bronikowskiego i Flisackiej, zastąpienie przejazdu na Skośnej tunelem na przedłużeniu ul. Podmiejskiej (do skrzyżowania Grunwaldzka-Kolbego) oraz budowę wiaduktów na ul. Przejście i Czaplej.

Obecna koncepcja pozwala na znacznie lepszą obsługę komunikacyjna południowej części Osowej Góry. Wcześniejsze plany zakładające likwidację części przejazdów bez budowy wiaduktów oraz  ingerujące w zabudowę mieszkaniową nie zyskały akceptacji miasta.  



Ze szczegółami poprawionej koncepcji i grafikami  można zapoznać się na stronie „Bydgoskie konsultacje”.

Bezpośredni link do ankiety TUTAJ