logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Umowy na kolejne ulice podpisane
Ulice Wejherowska na Miedzyniu i Platynowa na Osowej Górze w ciągu najbliższego roku zyskają twarde nawierzchnie. Drogowcy podpisali umowy z wykonawcą prac, który rozpoczął już prace projektowe. Będzie on również odpowiedzialny za roboty budowlane. Obie inwestycje pochłoną blisko 4 mln zł.


Zadania realizowane są w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że ten sam wykonawca odpowiada za projekt i roboty budowlane. Najkorzystniejsze oferty na realizację prac na ul. Wejherowskiej i Platynowej złożyła bydgoska firma Betpol. Budowa ul. Wejherowskiej pochłonie 1,94 mln zł, a Platynowej 1,84 mln zł. Obie ulice będą objęte 5-letnią gwarancją. Zakończenie obu inwestycji planowane jest z początkiem przyszłego roku.

Ul. Wejherowska dla pieszych i samochodów

Ulica Wejherowska łącząca Nakielską ze Spacerową zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym około 280 metrów. Ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową powstanie parking, wyznaczonych zostanie również kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Ulica będzie wyposażona w progi zwalniające, nowe oświetlenie oraz wpusty do kanalizacji deszczowej.

Ul. Platynowa z wyniesionymi skrzyżowaniami

Na Osowej Górze planowane jest utwardzenie ul. Platynowej pomiędzy ulicami Kruszyńską i Ptasią, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości 210 metrów. Skrzyżowania z ul. Kanarkową oraz łącznikiem w kierunku ul. Złotej będą miały formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Chodnik pomiędzy posesjami 19 i 21 zyska nawierzchnię mineralną. Ulica zyska nowe energooszczędne oświetlenie oraz odwodnienie.

Obiektywne kryteria

Nowe ulice powstają w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych.
Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta. W tym roku  zawarto już wcześniej umowy na budowę ulic Wycieczkowej w Opławcu oraz Odrzańskiej w Brdyujściu.
Realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach:

  • gęstość zaludnienia
  • ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
  • wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

W ostatnich latach na terenie miasta  powstało ponad 35 kilometrów utwardzonych ulic. Na ten cel miasto wydało około 100 mln zł. Zadania, realizowane są w oparciu o kilka miejskich programów.