logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulice Wejherowska i Platynowa w budowie
Ul. Wejherowska na Miedzyniu i Platynowa na Osowej Górze zyskają twardą nawierzchnię, nowoczesne oświetlenie i elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Drogowcy weszli właśnie na teren budowy. Obie miejskie inwestycje pochłoną 3,8 mln zł.


Nowe ulice powstają w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta. Realizacja odbywa się w trybie "zaprojektuj i wybuduj". Wykonawca - firma Betpol przygotowała wcześniej dokumentację i uzyskała niezbędne pozwolenia. Teraz rozpoczyna prace budowlane. Przy sprzyjających warunkach potrwają one około 5 miesięcy.

Ul. Wejherowska dla pieszych i samochodów

Ulica Wejherowska łącząca Nakielską ze Spacerową zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym około 280 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową powstanie parking, wyznaczonych zostanie również kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Ulica będzie wyposażona w progi zwalniające, nowe oświetlenie oraz wpusty do kanalizacji deszczowej. Koszt inwestycji to 2 mln zł.

Ul. Platynowa z wyniesionymi skrzyżowaniami

Na Osowej Górze planowane jest utwardzenie ul. Platynowej pomiędzy ulicami Kruszyńską i Ptasią, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości 210 metrów. Skrzyżowania z ul. Kanarkową oraz łącznikiem w kierunku ul. Złotej będą miały formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Chodnik pomiędzy posesjami 19 i 21 zyska nawierzchnię mineralną. Ulica zyska nowe energooszczędne oświetlenie oraz odwodnienie. Koszt inwestycji to 1,8 mln zł.

Kolejne zadania w przygotowaniu

W najbliższym czasie twardą nawierzchnię zyskają jeszcze ulice Odrzańska w Brdyujściu oraz Wycieczkowa w Opławcu a także ulice Strusia, Sowia i Rajdowa.

Przypominamy, że w ostatnich latach na terenie miasta powstało ponad 35 kilometrów utwardzonych ulic. Na ten cel miasto wydało już blisko 100 mln zł. W wieloletnim programie utwardzania ulic realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach:

  • gęstość zaludnienia
  • ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
  • wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu