logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulice Pijarów i Gawronią czeka przebudowa
Otwarte zostały oferty w przetargach na zaprojektowanie i przebudowę ulic Gawroniej na Osowej Górze oraz Pijarów na Miedzyniu. Ulice będą objęte 8-letnią gwarancją. Obie inwestycje są ujęte w wieloletnim programie utwardzania ulic gruntowych.


Odcinek ul. Pijarów od Nakielskiej do szkoły  otrzyma nawierzchnię bitumiczną. Przy tej części drogi dobudowane zostaną też chodniki. Na wysokości szkoły funkcjonować ma też parking. Na odcinku biegnącym na skarpie ulica będzie miała charakter pieszojezdni ze zjazdami i dojściami na teren posesji. Na nawierzchni zostanie zastosowana kostka betonowa. Realizacją zadania zainteresowane były 3 podmioty. Oszacowały one wartość prac na tej ulicy na kwoty od 2,5 do 3,0 mln zł.

Z kolei ul. Gawronia na całym odcinku będzie mieć charakter pieszojezdni z kostki betonowej.  Przy obu ulicach zaplanowano miejsca postojowe oraz elementy zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu (np. progi zwalniające, wyniesione skrzyżowania, strefy zamieszkania). Budową ul. Gawroniej zainteresowane są 4 firmy. Są one gotowe realizować prace za kwoty od 2,3 do 3,1 mln zł. Wszyscy potencjalni wykonawcy zaoferowali w przypadku obu ulic objęcie prac 8-letnią gwarancję.
 
Termin wykonania zadań wynosi 12 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą. Obecnie złożone oferty są weryfikowane i oceniane. O wyborze najkorzystniejszej oprócz ceny i gwarancji decydują też takie kryteria jak doświadczenie projektanta drogowego i  doświadczenie kierownika robót drogowych.
 
Ulica Gawronia  znajduje się na Osowej Górze. Liczy długość 662 metrów. Zamieszkuje przy niej ponad 300 bydgoszczan. Ulica w przypadku intensywnych opadów była narażona na zalewanie.  Ulica Pijarów liczy natomiast 644 metry. Mieszka przy niej ponad 200 bydgoszczan. Znajduje się przy niej Zespół Szkół nr 8. Ulica ma charakter zbierający ruch z innych mniejszych uliczek. Obie ulice mają charakter zbierający ruch. Między innymi te obiektywne kryteria zadecydowały o wpisaniu zadań do programu utwardzania ulic gruntowych w pierwszej kolejności.
 
W najbliższych latach przebudowanych zostanie  kilkanaście ulic o nawierzchni gruntowej. Co roku na ten cel rezerwowana jest kwota 17 mln zł. Prace obecnie trwają na trzech ulicach: Siedleckiej, Świekatowskiej i Ptasiej. 

Obiektywne kryteria

Przeprowadzenie w latach 2011-15 pakietu remontu głównych ciągów komunikacyjnych w Bydgoszczy (około 100 odcinków ulic) pozwoliło w ubiegłym roku na przyjęcie  program przebudowy ulic z nawierzchnią gruntową. Jest on realizowany w oparciu o cykliczną, przeprowadzaną co 3-lata, analizę, która wskaże priorytety inwestycyjne (ranking ulic) na podstawie sześciu kryteriów wyboru
•         Rok nadania nazwy ulicy
•         Liczba mieszkańców
•         Zagrożenie powodziowe wywołane przez opady atmosferyczne
•         Ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta
•         Wskaźnik długości dróg gruntowych do sumy długości dróg na osiedlu
•         Funkcjonowanie obiektów użyteczności publicznej (np. szkoły, przychodnie)
 
W pierwszej kolejności
 
Z początkiem 2016 roku w oparcia o wyżej wymienione kryteria opracowana została lista 16 zadań, które realizowane będą w pierwszej kolejności. Oprócz ulic Siedleckiej (część południowa), Świekatowskiej i Ptasiej (prace budowlane rozpoczęły się w ubiegłym roku) oraz Gawroniej i Pijarów ( trwa wybór wykonawcy) do realizacji w ciągu najbliższych 2 lat trafią również ulice: Osada (od Chłopskiej do Żniwnej), Byszewska, Leszczyna (od Widok w kierunku linii kolejowej), Siedlecka (od Chmielnej do Koronowskiej), Botaniczna, Jeżynowa, Piaski i Sanatoryjna, Kapliczna, Łubinowa, Podleśna i Siewna.