logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ulica Trzcinowa zyska twardą nawierzchnię
Zakończył się przetarg na budowę ul. Trzcinowej na Osowej Górze. Inwestycję zleca stowarzyszenie mieszkańców korzystające z miejskiego programu „25/75”. Dzięki inicjatywom lokalnym w tej części miasta wybudowano kilka innych ulic m.in. sąsiednią Szuwarową.


Ulica Trzcinowa zapewni obsługę komunikacyjną przyległych zabudowań szeregowych. Po budowie otrzyma charakter drogi bez przejazdu – wjazd i wyjazd możliwy będzie tylko od strony ul. Halibutowej. Nawierzchnia zostanie wybrukowana betonową kostką podobnie jak przyległe chodniki. Zaprojektowano też niezbędne zjazdy na posesje, odwodnienie. W trakcie robót budowlanych, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy stowarzyszeniem, a Polską Spółką Gazownictwa, budowany będzie również gazociąg wraz z przyłączami.

Mieszkańcy przygotowują się obecnie do rozstrzygnięcia przetargu i podpisania umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Firmy zainteresowane realizacją zadania wyceniły wartość zadania na kwoty od 415 do 520 tysięcy złotych. Prace budowlane po zawarciu umowy zajmą około 4 miesiące.

Inwestycja realizowana jest dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach programu „25/75” zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 15 procent kosztów inwestycji. Resztę środków (85 %) zabezpieczyło miasto Bydgoszcz.

Program „25/75” polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent (z możliwością obniżenia, gdy wcześniej realizowane były inne wspólne zadania przy infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania), mogą liczyć na realizację inwestycji w danym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. We współpracy z mieszkańcami Bydgoszczy zrealizowanych zostało już ponad 60 zadań.  

Zadzwoń lub  napisz!
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „25/75” zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wieloosobowego stanowiska ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych:
• tel. 52 58 58 329, 52 58 58 721 lub 52 58 58 829
mail:inicjatywylokalne@um.bydgoszcz.pl

Więcej informacji o Programie „25/75” i realizowanych zadaniach znajduje się również TUTAJ.