logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

UKW zainaugurował nowy rok akademicki
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oficjalnie zainaugurował rok akademicki 2022/23. W uroczystości wziął udział prezydent Rafał Bruski oraz przewodnicząca Monika Matowska.


Inaugurację rozpoczęło odegranie hymnu państwowego i odśpiewanie przez Chór Akademicki „Gaude Mater Polonia”. Po wykładzie inauguracyjnym rektora UKW profesora Jacka Woźniaka odbyła się immatrykulacja studentów i doktorantów, wręczono odznaczenia państwowe i resortowe, medale (KEN, Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Honorowy Casimirus Magnus oraz za długoletnią służbę) oraz wyróżnienia. Wykład inauguracyjny pt.„ Badania polarne wczoraj i dziś – czy jesteśmy gotowi na skutki zmian klimatu?” wygłosiła dr hab. Danuta Szumińska.- Nauka, obok kultury, jest jednym z najważniejszych czynników tworzących tożsamość narodową. Pomaga nam zrozumieć rzeczywistość i pełniej korzystać z dobrodziejstw otaczającego świata. W tym ważnym momencie, składam Państwu życzenia i wyrazy uznania. U progu podjęcia ambitnych celów, wyzwań i marzeń życzę, by wszystkie udało się spełnić i zrealizować. Niech zdobywanie kolejnych etapów edukacji oraz zgłębianie tajników wiedzy przynosi satysfakcję, dumę i rozwój, zarówno osobisty, jak i naukowy – mówił podczas inauguracji prezydent Rafał Bruski.

   

Warto wiedzieć:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego to spadkobierca dorobku 3 uczelni: Akademii Bydgoskiej (2000-2005), Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974-2000) i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1969-1974). Jest jednym z najmłodszych szerokoprofilowych uniwersytetów w kraju - zaczął działalność 1 września 2005 r., ale stoi za nim 50-letnia tradycja, której początki sięgają 1969 r.

W 2000 roku uczelnia zyskała miano Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Po pięciu latach – 21 kwietnia 2005 r. – Sejm RP uchwalił Ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Uroczyste podpisanie ustawy przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego nastąpiło 13 maja 2005 roku. Pierwszym rektorem Uniwersytetu był prof. dr hab. Adam Marcinkowski.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy posiada 12 wydziałów i 7 instytutów, jest największą w mieście i drugą w regionie kujawsko-pomorskim uczelnią, zarówno pod względem liczby profesorów, liczby oferowanych kierunków studiów i form kształcenia, jak również pod względem liczby studentów i absolwentów. Aktualnie w gronie ponad 600 nauczycieli akademickich jest około 160 profesorów, w tym – 60 tytularnych.

Ofertę edukacyjną tworzy niemal 60 kierunków studiów i około 100 specjalności, realizowanych na trzech poziomach kształcenia: studiów licencjackich i inżynierskich (I stopnia), studiów magisterskich uzupełniających (II stopnia) oraz studiów doktoranckich (III stopnia). Uniwersytet prowadzi również prawie 40 kierunków studiów podyplomowych, poszerzających kwalifikacje i nadających nowe uprawnienia. Obecnie w murach uczelni studiuje ok. 7,5 tys. studentów.

UKW posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych w 13 dyscyplinach. Pierwsze uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora uczelnia uzyskała w połowie lat 80. (w 1986 r. w zakresie pedagogiki), a pełne prawa akademickie pod koniec następnego dziesięciolecia (1998 – uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, w roku następnym w zakresie historii, w 2015 – językoznawstwa, 2017 – literaturoznawstwa). UKW ma uprawnienia do nadawania stopni doktora habilitowanego w 11 dyscyplinach (w zakresie pedagogiki, historii i językoznawstwa) oraz doktora (w zakresie ekologii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, pedagogiki, psychologii, historii, nauki o polityce, dyrygentury, biologii, mechaniki).

Uczelnia od kilku lat mocno inwestuje w infrastrukturę, w ciągu ostatnich 3-4 lat wydając na ten cel prawie 40 mln zł. Nie bez znaczenia jest wsparcie ze strony miasta, poprzez przekazanie budynków (m.in. budynku szkolnego przy ul. Bośniackiej na potrzeby szkoły międzynarodowej). W efekcie uczelnia stara się przenosić zajęcia z odległych obiektów (np. z ul. Przemysłowej) do budynków położonych bliżej centrum i głównego kampusu przy ul. Chodkiewicza (np. z ul. Grabowej do budynku po starej bibliotece uczelnianej). Pozwala to zaoszczędzić czas studentom i wykładowcom oraz obniżyć rachunki za energię. W planach jest budowa przedszkola uniwersyteckiego nakierowanego na dzieci anglojęzyczne na placu przy Muzeum Dyplomacji. Uczelnia stara się też o prawo do kształcenia na kierunku fizjoterapii (wniosek wrócił z ministerstwa z koniecznością poprawy). W dalszych planach jest kształcenie w zakresie pielęgniarstwa.

Rektorem Uniwersytetu jest profesor Jacek Woźny, z wykształcenia historyk, archeolog, tytuł profesora nauk humanistycznych otrzymał 13 stycznia 2009 r.