logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Trasa Uniwersytecka II. Zbudują arterię za 28,5 mln zł. Raport nr 4
W piątek (17 marca ) ZDMIKP wybrał wykonawcę, który zbuduje II etap Trasy Uniwersyteckiej. Arterię poprawiającą dojazd na osiedla Wyżyny, Glinki i do Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego wybuduje za 28,5 mln zł Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Kobylarnia”.

O zamówienie ubiegało się 9 podmiotów. Najkorzystniejszą ofertę, która nie podlegała  wykluczeniu  złożyła firma „Kobylarnia”. Zaproponowała ona realizację zadania za kwotę 28,5 mln zł i objęcie zrealizowanych prac 8-letnią gwarancją. Oceniane było również doświadczenie osoby, która pokieruje budową.

Inwestycja zakłada przede wszystkim budowę nowej, blisko 500-metrowej ulicy łączącej Wojska Polskiego z al. Jana Pawła II i ul. Glinki.  Na odcinku od Wojska Polskiego do ul. Ujejskiego zaprojektowano dwie jezdnie o szerokości 7 m. Obie jezdnie będą posiadać, po swoich zewnętrznych stronach, ścieżki rowerowe i chodniki. Dodatkowo w tym rejonie zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Ujejskiego z ul. Karpacką. Na jego miejscu zaprojektowano 4-wlotowe rondo. Nad ulicą Jana Pawła II powstanie wiadukt. Dzięki temu ruch w ciągu ważnej drogi krajowej będzie odbywał się bezkolizyjnie.   Zmodernizowana zostanie również ulica Glinki na odcinku od Cmentarnej do skrzyżowania z Magnuszewską, gdzie wybudowane zostanie również rondo. Zakończenie zadania planowane jest latem przyszłego roku.

Dzięki realizacji tej inwestycji poprawi się komunikacja pomiędzy centrum oraz osiedlami tak zwanego górnego tarasu oraz intensywnie rozwijającym się Bydgoskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym. Ulicą Jana Pawła II będzie można poruszać się bezkolizyjnie od Kujawskiej do ronda Toruńskiego.
- Dopiero po realizacji tego etapu będziemy mieli kompletna arterię łączącą północną i południową część Bydgoszczy. Będzie ona pozytywnie wpływała  na jeszcze bardziej dynamiczny rozwój miasta oraz poprawi płynność ruchu – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.
W 2015 roku z inicjatywy Bydgoszczy zmieniony został status Trasy Uniwersyteckiej. Została ona przekształcona w drogę wojewódzką, co pozwala na dofinansowanie jej rozbudowy   ze środków unijnych . Przetarg został ogłoszony z końcem października. Wcześniej wojewoda  wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności.