logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szkolny warzywniak na Gdańskiej
Na terenie Szkoły Podstawowej nr 58 powstanie ekologiczna strefa edukacyjna. Zlecamy prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.


W podstawówce przy ul. Gdańskiej 53a powstanie strefa rekreacyjna przeznaczona dla dzieci i młodzieży. W ramach inwestycji przewiduje się utworzenie miejsca do zabawy i odpoczynku oraz stworzenie nowej przestrzeni skupiającej się na walorach przyrodniczych nowej i istniejącej zieleni. Inwestycja została wybrana przez mieszkańców w poprzedniej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
 
Przed budynkiem szkolnym powstanie strefa warsztatowo-ogrodnicza. W warzywniaku znajdą się stoły robocze, skrzynki ekologiczne i ścieżka sensoryczna. W ogrodzie sensorycznym zaprojektowane zostaną urządzenia i roślinność wspierająca rozwój dzieci i młodzieży: zewnętrzne instrumenty muzyczne, kolorowa i pachnąca roślinność o różnej strukturze, ścieżka „bosych stóp" wykonana z naturalnych tworzyw.
 
Na istniejącym placu zabaw zaprojektowane zostaną nowe urządzenia zabawowe, zmieni się także nawierzchnia na poliuretanową. Specjalną troską objęta zostanie również zieleń. W projekcie nie zabraknie elementów małej architektury – ogrodzenia, ławek, koszy na śmieci, czy altanki. Przewiduje się również nowe nasadzenia roślin, rekultywację trawników i przycinkę istniejącego drzewostanu.
 
Obecnie trwa postępowanie, które wyłoni projektanta, odpowiedzialnego za przygotowanie dokumentacji. Kolejnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę i realizacja inwestycji.