logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Szkoła NATO nie tylko z nową elewacją
Kontynuowana jest modernizacja gmachu przy ul. Bośniackiej 3 na potrzeby International School of Bydgoszcz (Międzynarodowej Szkoły w Bydgoszczy), która kształci między innymi dzieci oficerów NATO pełniących służbę w jednostkach Paktu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Budynek na ten cel przekazało miasto. Zapraszamy do obejrzenia najnowszych zdjęć z postępu prac.


Obiekt jest kompleksowo modernizowany. Zmienia się nie tylko elewacja. Wymieniona została też stolarka okienna. W zakres zadania wchodzi montaż windy na zewnątrz budynku. Teren wokół szkoły zostanie zagospodarowany, powstanie plac zabaw oraz miejsca parkingowe. Od podstaw wznoszona jest nowa, większa sala gimnastyczna.

Zaawansowane prace

Wszystkie prace zlecone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego są sukcesywnie realizowane. Od strony frontowej można już dostrzec część nowej elewacji, na której dominują jasne okładziny. Obecnie prace wykonywane są od strony boiska.

W ubiegłym roku rozebrano starą salę gimnastyczną i wzniesiono konstrukcję nowego obiektu oraz łącznika. Za prace odpowiada firma Wezambud ze Żnina. Wyremontowana siedziba International School of Bydgoszcz (Międzynarodowej Szkoły w Bydgoszczy) dostępna będzie dla uczniów ISOB jeszcze w tym roku. Inwestycja pochłonie 31,5 mln zł. Jest finansowana ze środków Ministerstwa Obrony.  

Bydgoskie wsparcie

Placówka, popularnie nazywana „szkołą NATO”, powstała dzięki wspólnym działaniom MON, UKW oraz Miasta. Kształci między innymi dzieci oficerów NATO, którzy stacjonują w Bydgoszczy. Z jej oferty korzystają też młodzi bydgoszczanie. Miasto od lat wspiera placówkę, nad którą pieczę obecnie sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej. W 2013 roku Bydgoszcz przekazała m.in. budynek przy ul. Pestalozziego 18A. Ostatecznie jednak, na szczeblu centralnym, nie zabezpieczono odpowiednich środków na przeprowadzenie niezbędnych prac budowlanych i sfinalizowanie przeprowadzki. Dlatego miasto, mając na uwadze rangę międzynarodowej szkoły, zaproponowało przekazanie na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego– International School of Bydgoszcz gmachu dawnej Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Bośniackiej 3. Zgodę na dokonanie darowizny wyraziła przed trzema laty Rada Miasta Bydgoszczy.