logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Stypendia dla utytułowanych sportowców – trwa nabór
Trwa przyjmowanie wniosków na stypendia sportowe na rok 2023. W mijającym roku wsparcie miasta otrzymywało 29 sportowców. Termin przyjmowania wniosków upływa 10 stycznia 2023 r.


Mijający rok był bardzo udany dla bydgoskich sportowców. Stawali oni na podium mistrzostw świata i Europy od najstarszych do najmłodszych kategorii wiekowych. Największe sukcesy odnieśli przedstawiciele sportów wodnych kajakarka Dominika Putto (CWZS Zawisza Stowarzyszenie Kajakowe) i wioślarz Mateusz Biskup (Regionalne Towarzystwo Wioślarskie Bydgostia), którzy wywalczyli tytuły mistrzów świata w konkurencjach olimpijskich. Godna odnotowania jest też pierwsza kwalifikacja olimpijska na igrzyska w Paryżu w 2024 r. zdobyta przez Klaudię Breś, zawodniczkę CWZS Zawisza Klub Strzelecki, która dodatkowo zdobyła także srebrny i brązowy medal mistrzostw Europy.

Od 2007 roku Bydgoszcz uhonorowuje najlepszych sportowców stypendiami. Od 2018 roku Prezydent przyznaje stypendia na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy nr LII/1086/17 z 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym. Dodatkowo na podstawie znowelizowanej Uchwały nr LXVI/1403/18 Rady Miasta Bydgoszczy z 26 września 2018 r. do katalogu uprawnionych do ubiegania się o stypendium dołączono zawodniczki w ciąży i 6 miesięcy po urodzeniu dziecka.

Uchwała określa katalog imprez i kwotę stypendium. Pieniądze przyznawane są zawodnikom uprawiającym dyscypliny olimpijskie w kategorii od juniora do seniora za sukcesy w poprzednim sezonie. Uprawnionymi do otrzymywania stypendiów są sportowcy, którzy osiągną sukces międzynarodowy na imprezach seniorskich rangi: igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i Europy - zajmując miejsca 1-8, a na imprezach rangi młodzieżowych U-23, juniorskich i Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich zdobędą medale.
Wysokość stypendiów obecnie wynosi od 400 do 2000 zł.

Wnioski o stypendia może składać klub sportowy, zawodnik, rodzic lub opiekun prawny osoby niepełnoletniej. Stypendia przyznawane są na rok, z wyjątkiem medalistów igrzysk olimpijskich, którym stypendium przysługuje przez 2 lata. W przypadku uzyskania dwóch lub więcej wyników sportowych w okresie roku przed przyznaniem stypendium, zawodnikowi przyznaje się jedno stypendium w kwocie za najwyższe osiągnięcie sportowe.

Szczegółowe informacje TUTAJ.

Wypełnione wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy, ulica Grudziądzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz osobiście, drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) lub za pomocą elektronicznej platformy e-PUAP poprzez obywatel.gov.pl, jednak w tym przypadku Wniosek podpisuje zawodnik profilem zaufanym. Uwaga: dokument potwierdzający osiągnięty wynik sportowy, wystawiony odpowiednio przez polski związek sportowy, Polski Komitet Olimpijski, Polski Komitet Paraolimpijski, Polski Związek Sportu Niesłyszących nie może być kserokopią – skanem. Musi być podpisany podpisem elektronicznym lub przesłany w wersji papierowej do Urzędu Miasta.

Termin składania wniosków - do 10 stycznia 2023 r.