logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Śródmieście z nowymi pasami dla rowerów
Zmiany w strefie płatnego parkowania powiązaliśmy z wprowadzeniem wielu nowych rozwiązań oczekiwanych przez rowerzystów. Na ważnych ulicach by poprawić bezpieczeństwo rowerzystów wyznaczone zostaną pasy i kontrapasy rowerowe. Na kolejnych ulicach znajdujących się w strefie ograniczonej prędkości dopuszczony będzie kontraruch rowerowy.


- Zmiany w strefie płatnego parkowania wykorzystamy do poprawy spójności rowerowych dróg i położenia większego nacisku na zrównoważony transport – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. -  Zależy nam by w Salonie Bydgoszczy piesi i rowerzyści czuli się bezpieczniej. Dlatego na kolejnych ulicach, szczególnie gdzie brakuje miejsca na nowe drogi rowerowe lub przebudowa infrastruktury byłaby wyjątkowo kosztowana wyznaczymy pasy dla rowerów. To rozwiązanie, które było rekomendowane przez przedstawicieli środowisk rowerowych. Równocześnie pracujemy nad  poprawą dostępności transportu publicznego. W tym roku czeka nas budowa nowych  przystanków wiedeńskich na ul. Gdańskiej. Unijne fundusze chcemy też w najbliższych latach wykorzystać na dostosowanie ronda Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i kolejne rowerowe drogi.

Rowerowe kontrapasy wytyczone zostaną na ulicach  Hetmańskiej, Mazowieckiej i Świętojańskiej. Al. A. Mickiewicza wraz pl. Weyssenhoffa i odcinkiem ul. Powstańców Wielkopolskich do ronda Wielkopolskiego podobnie jak wcześniej al. Ossolińskich zyskają pasy rowerowe. W ten sposób postanie nowa bezpieczna trasa rowerowa łącząca okolice dworca kolejowego z północną częścią Śródmieścia i Bielawami. Łączna długość nowych pasów rowerowych to prawie 3 kilometry.

Kontrapasy rowerowe stosuje się na drogach  o dopuszczalnej prędkości od 30 do 50 km/h. Kontrapas jest zawsze jednokierunkowy, prowadzący ruch rowerów w przeciwnym kierunku niż kierunek zasadniczy na drodze. Takie rozwiązanie zastosowano już na ul. Wiatrakowej, Gdańskiej i Wł. Bełzy.

Pas ruchu dla rowerów to natomiast część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów  w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami rowerowymi (np. czerwonym pasem na jezdni). Pas ruchu dla rowerów urządza się na jezdni jako część tej jezdni oddzielona od części przeznaczonej dla innych pojazdów oznakowaniem poziomym lub wyspa dzielącą. Do tej pory takie rozwiązanie wdrożono na al. Ossolińskich.

Dodatkowo na ponad 30 kolejnych ulicach gdzie dopuszczalna prędkość została ograniczona do 30km/h dopuszczony zostanie kontraruch rowerowy. Na takich ulicach ruch rowerów odbywa się bez wyznaczania pasów ruchu dla rowerów. Poprawia to spójność sieci tras rowerowych oraz bezpieczeństwo. Przy ograniczonej przestrzeni kierowcy są bardziej ostrożni, a ruch odbywa się z ograniczoną prędkością.

Obecnie trwa przetarg na wprowadzenie zmian w organizacji ruchu.  Po podpisaniu umowy wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego zajmie około 4 miesięcy. Nowa organizacja ruchu jest  częścią kompleksowych zmian w Strefie Płatnego Parkowania.

Lista ulic z kontraruchem

 • A. Czartoryskiego     
 • K. Gotowskiego     
 • J. Pestalozziego (Jagiellońska - Skwer L. Zamenhoffa)
 • M. Karłowicza    (Łużycka – L. Wyczółkowskiego)
 • K. Kurpińskiego     (M. Karłowicza – K. Kurpińskiego)
 • Sportowa     (S. Moniuszki – K. Szymanowskiego
 • P. Wawrzyniaka     (J. Chodkiewicza – J. Kozietulskiego
 • J. Poniatowskiego     (J. Chodkiewicza – J. Kozietulskiego
 • J. Kilińskiego    (J.Chodkiewicza – J. Kozietulskiego
 • Unii Lubelskiej     (Dworcowa - Warszawska
 • Warszawska    (A. Fredry – Śniadeckich
 • plac Piastowski     (J. Sowińskiego - Śniadeckich
 • Jana i Jędrzeja Śniadeckich    (Warszawska - Pomorska)
 • Zduny    
 • J. Sowińskiego    (Bocianowo  - Hetmańska)
 • Bocianowo     
 • Racławicka    
 • plac T. Kościuszki    (Kaszubska - Pomorska)
 • Kaszubska 
 • S. Jankowskiego     
 • H. Kołłątaja    
 • J. Kasprowicza     
 • J. Zamoyskiego    (Gdańska - 20 stycznia 1920r.)
 • M. Kopernika     (A. Asnyka - S. Staszic
 • Sielanka     R. Markwarta – S. Wyspiańskiego
 • H. Siemiradzkiego     
 • J. Długosza     
 • M. Jackowskiego     (Śląska – W. Łokietka)
 • A. Naruszewicza    (Królowej Jadwigi – A. Karnickiego)
 • Pod Blankami    
 • Stary Port     (F. Druckiego-Lubeckiego - Bernardyńska)
 • Plac Wolności