logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rusztowania przy secesyjnej kamienicy
Kontynuowane są prace przy remoncie wiekowej kamienicy przy ul. Szwalbego 4. Przy kolejnych ścianach stanęły rusztowania, które umożliwią odrestaurowanie eleganckiej elewacji. Po remoncie kamienica ma znów być ozdobą naszej dzielnicy muzycznej.


Kamienica z lat 1904-05 liczy 4 kondygnacje i użytkowe poddasze. Budynek posiada wiele cech typowych dla secesji. W centralnej części elewacji wkomponowany jest wykusz. W północnej części nad bramą wjazdową umieszczono loggie. Parter zdobiony jest boniowaniem. Kamienicę otacza kuty parkan. Brama jest zdobiona barwnymi przeszkleniami.  Również okna klatki schodowej zdobione są witrażami. Budynek przez wiele lat pełnił funkcję akademika. Nowy właściciel obiektu zamierza odrestaurować wiekową kamienicę i wprowadzić do niej również funkcje kulturalne.

Kamienica znajduje się w tak zwanej dzielnicy muzycznej. To obszar położony pomiędzy ulicami Gdańską, A. Mickiewicza, H. Kołłątaja i parkiem J. Kochanowskiego. Skoncentrowane są na nim  obiekty kulturalne, uczelnie i szkoły muzyczne. Kształt urbanistyczny terenu, na którym znajduje się dzielnica muzyczna, powstał w latach 1896-1903. Zaprojektowano wówczas nową cześć Śródmieścia zgodnie z ideą miasta-ogrodu. Większość zabudowy wzniesiono na początku XX wieku w stylu secesji i modernizmu. Dominują ciągi zabudowy czynszowej uzupełnione willami oraz gmachami dla oświaty i administracji. Pośrodku nowej dzielnicy założono park im. J Kochanowskiego. Po zachodniej stronie parku usytuowano gmach miejskiego starostwa powiatowego (1904-1906), zaś po wschodniej budynki oświatowe. Po wojnie na tym terenie dobudowano jeszcze Teatr Polski (1949 rok) oraz Filharmonię Pomorską (1958). Wizję przekształcenia tego obszaru w dzielnicę muzyczną konsekwentnie realizował Andrzej Szwalne – wieloletni dyrektor Filharmonii Pomorskiej.  Na obszarze tym ograniczono ruch samochodowy, powstała galeria rzeźb-pomników polskich kompozytorów i lokowano nowe elementy małej architektury. W 2007 roku na placu przed Filharmonią ustawiono pomnik A. Szwalbego. Natomiast w 2014 roku zaczęła działać fontanna multimedialna. Rok później otwarty został zrewitalizowany park J. Kochanowskiego.

Estetyczna Bydgoszcz

W ostatnich latach, w celu rewitalizacji Śródmieścia, aktywne działania prowadzi również miasto. Są to nie tylko dotacje konserwatorskie, ale także nakazy remontów, zwolnienia z opłat za zajęcia pasa drogowego pod kawiarnie, konkursy, przebudowy ulic, chodników i mostów. Przy prezydencie działa też  Społeczna Rada ds. Estetyki, która opiniuje kluczowe projekty i proponuje szereg rozwiązań. Działania i skuteczne interwencje podejmuje również plastyk miasta. Rewitalizację wspierają nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.