logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rusza przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego
Wykonawca po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń rozpoczyna prace rozbiórkowe. Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obecnego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego (nad al. Jana Pawła II) i budowę w tym samym miejscu nowego obiektu. Termin prac został skoordynowany z zakończeniem rozbudowy ul. Kujawskiej.


W pierwszej kolejności pod koniec lipca przy wiadukcie przygotowane zostanie zaplecze budowy. Wykonawca będzie zobowiązany też przygotować przejazdy przez pas zieleni na ul. Wojska Polskiego i ul. Jana Pawła II (pod obiektem). Wykonane zostanie również nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko. Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie natomiast odbywał się bez zmian czyli na dotychczasowych zasadach. Po zmianie dotychczasowej organizacji ruchu wykonawca przystąpi do właściwych prac rozbiórkowych, na przełomie lipca i sierpnia.

Wiadukt w najwyższym standardzie

W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny w I kwartale przyszłego roku. Całość prac zajmie około roku. Prace pochłoną ponad 22 mln zł. Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

To już kolejne prace w tym miejscu

Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami. Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla północnego wiaduktu.
By ograniczyć utrudnienia na Górnym Tarasie, roboty zaplanowano po zakończeniu prac na ul. Kujawskiej.

Historia wiaduktów

Przeprawa przez jar Niziny to tak naprawdę trzy niezależne obiekty mostowe, które powstały jako estakady nad naturalnym jarem, w którym płynie dzisiaj skanalizowana struga i przebiegała polna droga w okresie budowy nosząca nazwę Niziny. Estakady te były jednym z ważnych elementów projektowanej południowej trasy średnicowej przebiegającej przez cały górny taras silnie rozbudowywanego miasta. Budowę obiektów – dwóch wiaduktów drogowych oraz ulokowanego między nimi tramwajowego – zakończono w 1978 roku. Każdy z nich ma 4 przęsła i długość 112 m. Na początku lat dziewięćdziesiątych oba wiadukty drogowe wyremontowano – był to remont kapitalny (wówczas dodano na południowej jezdni trzeci pas ruchu). Wiadukt tramwajowy doczekał się takiego remontu pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Wiadukt południowy, został rozebrany  i zastąpiony w roku 2017 nową konstrukcją.