logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rusza przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego




W nocy z 6 na 7 września br. rozpoczną się prace przy przebudowie wiaduktu na ul. Wojska Polskiego. Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obecnego wiaduktu nad al. Jana Pawła II i budowę w tym miejscu nowego obiektu. W pierwszej kolejności wprowadzone zostaną zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu.


Zmiany dla kierowców
Wykonawca przygotował już przejazdy przez pas zieleni na ul. Wojska Polskiego i ul. Jana Pawła II (pod obiektem). Wykonane zostało również nowe oznakowanie poziome i pionowe. Ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko. Zmiany zostaną wprowadzone też pod obiektem. Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach. Apelujemy do kierowców o ostrożność i uważne spoglądanie na znaki.

Wiadukt w najwyższym standardzie
W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Nowy wiadukt, jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem, ma być przejezdny już zimą. Prace pochłoną ponad 22 mln zł. Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

To już kolejne prace w tym miejscu
Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami. Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla wiaduktu północnego. By ograniczyć utrudnienia na Górnym Tarasie, rozpoczęcie roboty zaplanowano po zakończeniu prac na ul. Kujawskiej.

Historia wiaduktów
Przeprawa przez jar Niziny to tak naprawdę trzy niezależne obiekty mostowe, które powstały jako estakady nad naturalnym jarem, w którym płynie dzisiaj skanalizowana struga, a przebiegała polna droga. Estakady te były jednym z ważnych elementów projektowanej południowej trasy średnicowej przebiegającej przez cały górny taras. Budowę obiektów – dwóch wiaduktów drogowych oraz ulokowanego między nimi wiaduktu tramwajowego – zakończono w 1978 roku. Każdy z nich ma 4 przęsła i długość 112 m.

Na początku lat dziewięćdziesiątych oba wiadukty drogowe wyremontowano – był to remont kapitalny (wówczas dodano na południowej jezdni trzeci pas ruchu). Wiadukt tramwajowy doczekał się takiego remontu pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Nie był w swojej historii jednak intensywnie eksploatowany, więc posłuży mieszkańcom jeszcze kilka dobrych lat.

Wiadukt południowy, został rozebrany i zastąpiony w roku 2017 nową konstrukcją. Teraz przyszedł czas na wiadukt północny.