logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rozbudowany szpital pomaga pacjentom
Zakończyła się rozbudowa Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. Nadbudowano zachodni blok szpitala, docieplono starsze części kompleksu od strony ul. Seminaryjnej. Nowa część kompleksu pomieści oddział leczenia niewydolności oddechowej i oddział rehabilitacji oddechowej, a także izbę przyjęć ze specjalnie izolowaną strefą dla pacjentów z chorobami zakaźnymi.


W ramach działań inwestycyjnych w zakresie rozbudowy i przebudowy Centrum, realizowane były dwa podstawowe zadania:

  • Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku C wraz z dobudową czterokondygnacyjnego budynku E (zlokalizowanego na dziedzińcu pomiędzy budynkami B i C) i podjazdu dla karetek F
  • Termomodernizacja budynku B wraz z modernizacją kotłowni w budynku A, w tym instalacji odnawialnych źródeł energii (montaż paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła).

Kosztem ok. 30 milionów złotych zostało przebudowane, rozbudowane i podniesione o jedną kondygnację jedno ze skrzydeł kompleksu centrum. Obiekt, którego łączna powierzchnia to 4 tysiące metrów kwadratowych, ma teraz trzy kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Poziom -1 to strefa dostaw, magazynów, zaplecza socjalnego i pomieszczeń technicznych. Na poziomie 0 umieszczono izbę przyjęć z tak zwanych boksem melcerowskim (czyli salą dla pacjentów z chorobami wysoce zakaźnymi) i pracownię endoskopową. Poziom +1 jest przeznaczony dla oddziału leczenia niewydolności oddechowej  (z pododdziałem nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej i laboratorium zaburzeń snu); poziom +2 dla oddziału rehabilitacji oddechowej (chodzi m.in. o rehabilitację w powikłaniach pocovidowych). Elementem inwestycji były też modernizacja sieci wodociągowej i energetycznej.  Trzy dolne kondygnacje są już praktycznie gotowe na przyjęcie pacjentów, najwyższa jest w trakcie wyposażania.

Dzięki tej inwestycji poprawiono funkcjonowanie szpitala. Ponadto Centrum zyskało spójny wizerunek, dostosowując elewacje bardzo zaniedbanych dotychczas budynków B i C do wybudowanego w 2016 r. budynku D. Dominują na nich okładziny ceramiczne i tynki w ceglastym kolorze. Zagospodarowano zielenią przyległy teren, powstały  nowe miejsca parkingowe wraz z drogami dojazdowymi  i podjazdem.

Wykonawcą prac budowlanych była firma Ebud-Przemysłówka.  Inwestor to spółka Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne. Inwestycję pomogło zrealizować dofinansowanie ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Fot. T. Czachorowski dla UMWKP