logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Rowerem po nowych ścieżkach wzdłuż Kanału Bydgoskiego
Zlecamy budowę nowych ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż brzegów Kanału Bydgoskiego pomiędzy Osową Górą i Flisami, a także po stronie Miedzynia. To duży ponadosiedlowy projekt wybrany do realizacji przez mieszkańców w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Tylko dziś do północy można zgłaszać swoje pomysły do realizacji w nowej edycji programu!


Zakres prac obejmuje budowę odcinków ścieżek o mineralnej nawierzchni po obu stronach Kanału Bydgoskiego. Po stronie północnej powstanie nowy fragment ścieżki o długości około 650 metrów od parku do przyczółków dawnego mostu.  W ten sposób istniejąca ścieżka umożliwi bezpieczny dojazd rowerem aż do ul. Kruszyńskiej na Osowej Górze. Z kolei po stronie Miedzynia zbudowane zostaną dwa odcinki ścieżki pomiędzy ulicami Polanicką i Świdnicką oraz od Krośnieńskiej do Plażowej. Środkowy odcinek pomiędzy Świdnicką i Krośnieńską powstał w poprzednich latach. W ten sposób powstanie wygodna trasa pieszo-rowerowa o długości około 1200 metrów wzdłuż południowego brzegu Kanału Bydgoskiego. Nowe alejki mają zapewnić bezpieczniejszy przejazd rowerzystom i zachęcać do odpoczynku nad brzegiem Kanału Bydgoskiego. W zakres prac wchodzi również montaż szeregu elementów małej architektury (ławek o różnych formach, leżaków, pergoli, hoteli dla owadów, , pojemników na odpadki tablic przyrodniczych i informacyjnych o historii osiedli)  nasadzenia uzupełniające, założenie trawników, łąk kwietnych.

Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe, które wyłonić ma wykonawcę prac budowlanych. Zajmą one po podpisaniu umowy około 1 roku. Będą objęte 5-letnia gwarancją.
Warto podkreślić, że w tym roku zleciliśmy również przygotowanie dokumentacji, która pozwoli zrewitalizować odcinek bulwaru nad Kanałem pomiędzy ulicą Plażową i Bronikowskiego oraz doposażyć w elementy rekreacyjne fragment pomiędzy ulicami Polanicką i posesją nr 119.

Warto wiedzieć

Do 5 lipca trwa zgłaszanie pomysłów na zadania z nowej puli Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Zabezpieczamy na ten cel kolejne 16 mln zł. Swoje pomysły najprościej zgłosić na stronie: www.bydgoszcz.pl/bbo. Do wyboru są cztery rodzaje projektów, wszystkie znane z poprzedniej edycji: duże zadania ponadosiedlowe, projekty na wybranych osiedlach oraz małe projekty społeczne. Nowością są mikroprojekty osiedlowe.