logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przyjazna przestrzeń dla najmłodszych w muzeum
Muzeum Okręgowe wzbogaci się o sensoryczną salę dla najmłodszych. Nowa przestrzeń w budynku przy ul. Mennica 6 na Wyspie Młyńskiej stanie się miejscem z optymalnymi warunkami wspomagającymi rozwój dzieci, zachęcającym je do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta. W inwestycji pomogą europejskie fundusze.


Muzeum Okręgowe, po remoncie konserwatorskim i rozbudowie zabytkowego gmachu przy ul. Gdańskiej 4, realizuje kolejny duży projekt związany ze wzbogaceniem swojej oferty. Jednym z rezultatów nowych inwestycji będzie poszerzenie propozycji Centrum Edukacji Muzealnej mieszczącego się przy ul. Mennica 6 o salę sensoryczną dla najmłodszych gości muzeum.
Bydgoska placówka postawiła sobie za cel również wspieranie rozwoju kompetencji odbiorcy, w tym również tego najmłodszego. Dlatego podczas wizyty małych dzieci w muzeum, stworzone zostaną optymalne warunki pomagające w ich rozwoju psychofizycznym, sensoryki, percepcji otaczającego świata i relacji interpersonalnych. Takim przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla najmłodszych w MOB stanie się właśnie sala sensoryczna. Przestrzeń ta pozwoli na eksperymenty i poznawanie świata, jednocześnie kształtując nawyk aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta i korzystania z dóbr kultury.

Sala zostanie wyposażona m.in. w małe meble przystosowane dla dzieci, siedziska, huśtawki, szereg przedmiotów zachęcających do aktywności. Będzie dostosowana i wyposażona w elementy umożliwiające prowadzenie zabaw plastycznych, muzycznych oraz logicznych.
Obecnie trwają postępowania przetargowe, które pozwolą na zaprojektowanie, przebudowę i wyposażenie pomieszczenia znajdującego się na piętrze budynku przy ul. Mennica 6. Sala sensoryczna o powierzchni prawie 40 metrów kwadratowych ma być gotowa jeszcze w tym roku.
Równocześnie Muzeum Okręgowe realizuje drugi projekt związany m.in. z oddanie do użytku całkowicie nowego oddział MOB przy ul. Gdańskiej 5 – Apteki pod Łabędziem – w którym prezentowana będzie historia farmacji i aptekarstwa bydgoskiego. Więcej informacji o tym zadaniu znajduje się TUTAJ.

Wszystkie zadania realizowane są w ramach jednego projektu, na który trafią środki unijne. Planowana wartość inwestycji to 3,3 mln zł, z czego 2,1 mln pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Warto wiedzieć

Muzeum Okręgowe prowadzi szereg działań o charakterze edukacyjnym. Organizuje lekcje, warsztaty, wykłady, spotkania autorskie, gry terenowe, pokazy i prezentacje muzealne. Oferta placówki skierowana jest do wszystkich grup wiekowych, poczynając od niemowlaków, a kończąc na seniorach. Oferuje tematy z zakresu historii, historii sztuki, archeologii, etnografii oraz numizmatyki. Prowadzi warsztaty, podczas których wykorzystywane są różnorodne – tradycyjne i nowatorskie – techniki plastyczne. Szczególny nacisk, w realizowanych zajęciach, położony został na dzieje Bydgoszczy i jej okolic oraz życie i twórczość patrona muzeum, Leona Wyczółkowskiego. Prowadzi również lekcje i warsztaty dla osób z dysfunkcjami, starając się na bieżąco dostosowywać ofertę oraz wystawy do potrzeb muzealnych gości.