logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Przetarg na śluzę powtórzony
Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu powtarza przetarg na rewitalizację śluzy Okole. W latach 2014-16 zmodernizowano śluzę Miejską, śluzę w Brdyujściu oraz jaz Farny. Te zrealizowane inwestycje na Bydgoskim Węźle Wodnym kosztowały 23 mln zł.


W ramach zadania na Okolu zmodernizowany zostanie nie tylko obiekt hydrotechniczny, ale także sąsiadujące z nim zabudowania:  trzy budynki maszynowni, budynek sterowni oraz budynek obsługi śluzy. Z uwagi na unikalny charakter i ogromną wartość historyczną dla kultury materialnej w 2005 roku Kanał Bydgoski został wpisany do rejestru zabytków. W związku z tym prace remontowe prowadzone będą pod nadzorem miejskiego konserwatora zabytków. Śluzy na Kanale Bydgoskim nie przeszły nigdy generalnego remontu.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu  w poniedziałek (13 lutego) powtórzył  przetarg na realizację zadania. Ubiegłoroczne postępowanie nie pozwoliło wyłonić wykonawcy. Rewitalizacja śluzy ma zakończyć się jesienią 2018 roku. Inwestycja zostanie sfinansowana w całości ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Remont śluzy  jest niezbędny dla dalszego funkcjonowania tej drogi wodnej. Szacowany koszt zadania to 15 mln zł.
Inwestor dysponuje też dokumentacją techniczną niezbędną do remontu pozostałych budowli hydrotechnicznych w kierunku Nakła, między innymi śluz Czyżkówko, Prądy (wraz z mostem) i Osowa Góra. Bydgoszcz zabiega o skrócenia procesu inwestycyjnego na Kanale Bydgoskim do niezbędnego minimum. Ograniczanie żeglowności na tej międzynarodowej drodze wodnej utrudnia dotarcie do Bydgoszczy osobom zainteresowanym turystyką wodną.
W latach 2014-16  zmodernizowano śluzę Miejską, śluzę w Brdyujściu oraz jaz Farny. Te zrealizowane  inwestycje na Bydgoskim Węźle Wodnym kosztowały 23 mln zł.

Warto wiedzieć:
Kanał Bydgoski wybudowano w latach 1773-1774, jest najstarszym czynnym śródlądowym kanałem wodnym w Polski. Jest wyjątkowym zabytkiem hydrotechnicznym. Połączył dorzecza Wisły i Odry poprzez ich dopływy – Noteć i Brdę. Budowa Kanału trwała zaledwie półtora roku. W tym celu do głównym prac sprowadzono około 8 tysięcy osadników. Obecnie jest częścią międzynarodowej drogi wodnej E-70. W 2005 roku Kanał został wpisany na listę zabytków województwa kujawsko-pomorskiego.