logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Promują turystyczne atrakcje Bydgoszczy
Cykl wycieczek po bydgoskich osiedlach, Marsz na orientację po 18 południku, rajdy piesze w setne urodziny Andrzeja Szwalbego i wiele innych atrakcji turystycznych czeka mieszkańców w nadchodzących miesiącach. Rozstrzygnęliśmy konkurs na Wspieranie działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa. W sumie w 2023 roku dofinansujemy 12 przedsięwzięć na kwotę ponad 80 tysięcy złotych.


Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie wspierania działalności na rzecz turystyki i krajoznawstwa przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego został rozstrzygnięty. Łącznie dofinansujemy 12 zadań m.in. Szkolenie przewodników turystycznych po obszarze Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego, Kajakiem przez Bydgoski Obszar Wodny, Audiowycieczki po Bydgoszczy, Bydgoskie osiedla BEZ TAJEMNIC – cykl wycieczek po bydgoskich osiedlach mieszkaniowych czy Rajdy piesze w setne urodziny Andrzeja Szwalbego. W sumie w konkursie złożono 16 wniosków. 

W ramach konkursu dofinansowujemy przedsięwzięcia o charakterze lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym, polegających m.in. na:

  • organizacji ogólnodostępnych imprez turystycznych i krajoznawczych, spływów, rajdów, zlotów, złazów, rejsów, wycieczek oraz gier miejskich na terenie Miasta Bydgoszczy o charakterze lokalnym, krajowym lub międzynarodowym,
  • kształtowaniu przestrzeni turystycznej poprzez wytyczanie, znakowanie, konserwację i inwentaryzację szlaków turystycznych Bydgoszczy,
  • kreowaniu oraz rozwoju produktów turystycznych poprzez opracowania, konferencje, sesje naukowe, przeglądy, seminaria i konkursy w zakresie turystyki i krajoznawstwa,
  • wsparciu rozwoju kadr poprzez organizację kursów i szkoleń, w tym m.in. kursów na przewodników turystycznych, szkoleń dla osób zajmujących się obsługą ruchu turystycznego w Bydgoszczy,
  • opracowywaniu i wydawaniu materiałów informacyjnych dotyczących turystyki w Bydgoszczy. 

W minionym roku dofinansowanie uzyskały takie zadania jak np.: gry miejskie, spacery z przewodnikiem czy odnowienie i korekta przebiegu szlaków turystycznych.

Maksymalna wysokość dofinansowania: 10.000 zł

Pula środków: 81.750 zł

Termin realizacji zadań: 1 stycznia 2023-31 grudnia 2023r.

Szczegółowa lista projektów TUTAJ