logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Prezydent Bydgoszczy walczy o obniżenie cen gazu
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zwrócił się do spółki PGNIG Obrót Detaliczny, z którą w ubiegłym roku miasto zawarło roczny kontrakt na dostawę gazu ziemnego o zmianę stawki jednostkowej. Po wprowadzonych obniżkach taryf Bydgoszcz i gminy zrzeszone w Bydgoskiej Grupie Zakupowej płacą za ten rodzaj paliwa już ponad dwa razy więcej niż inne podmioty, które aktualnie podpisują umowy.


Przetarg na zakup paliwa był ogłoszony w listopadzie ubiegłego roku. Oferty składała w nim wyłącznie państwowa firma PGNIG Obrót Detaliczny. Z rynku z uwagi na destabilizację wywołaną przez agresję Rosji na Ukrainę wycofały się inne podmioty wcześniej uczestniczące w przetargach. Bydgoska Grupa Zakupowa była w związku z tym uzależniona od oferty PGNIG skalkulowanej na poziomie 756 zł za megawatogodzinę. Dla porównania w 2021 roku ceny gazu oscylowały na poziomie 170 zł za megawatogodzinę.

Od 15 marca 2023 roku po obniżkach PGNIG OD w cenniku biznesowym oferuje paliwo w cenie 353 zł/MWh. Bydgoska Grupa Zakupowa płaci w związku z tym 114% więcej niż wynika to z cennika.

- Wyrażam nadzieję, że PGNIG OD, jako spółka Skarbu Państwa realizująca kluczowe zadania na rynku publicznym pozytywnie i ze zrozumieniem odniesie się do naszego wniosku. Ma on niepodważalne uzasadnienie ekonomiczne – utrzymujący się trend spadkowy cen gazu na giełdach europejskich oraz etyczne – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Wniosek  do PGNIG OD do pobrania  -> TUTAJ