logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Pracujemy nad nowym buspasem
Trwają przygotowania do wyznaczenia kolejnego buspasa. Nowy pas ruchu dla autobusów wyznaczony zostanie na ul. Warszawskiej. Zmiana korzystnie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. W Bydgoszczy mamy już 15 kilometrów buspasów.


Ulicą Warszawską porusza się kilka linii autobusowych (m.in. 54,67,71,77,79). Wraz z budową linii tramwajowej do dworca ułożono na niej nową nawierzchnię i wyremontowano chodniki. Powstał też krótki buspas przed samym skrzyżowaniem z ul. Zygmunta Augusta. Przed skrzyżowaniem z ul. Unii Lubelskiej w ocenie policji obecna geometria pasów ruchu sprawiała części kierowców problemy i dochodziło do kolizji. W ocenie ekspertów z Zespołu do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego Miasta Bydgoszczy optymalnym rozwiązaniem będzie wydłużenie buspasa w ciągu ul. Warszawskiej aż do ul. Fredry( łącznie około 300 metrów). Zachowana zostanie płynność ruchu, a autobusy kursujące w  stronę dworca i dojadą dedykowanym pasem aż do pętli przy Rycerskiej. Obecnie trwają prace nad projektem zmieniającym organizację ruchu. Wprowadzenie nowych rozwiązań planowane jest w przyszłym roku wraz z odnową oznakowania poziomego.

20 ulic z pasami dla autobusów

Dzięki inwestycjom zrealizowanym w ostatnich latach łączna długość buspasów w Bydgoszczy wzrosła do 15 kilometrów. Autobusy szybciej i punktualniej kursują między innymi ulicą Kujawską, Kolbego i Grunwaldzką. Dużą część inwestycji zrealizowana została dzięki funduszom unijnym. Ich budowa pozwala zwiększać konkurencyjność komunikacji miejskiej. Tworzy się je na drogach, które często są zatłoczone lub należą do ruchliwych tras autobusowych. W Bydgoszczy funkcjonuje już 20 odcinków ulic wyposażonych w takie rozwiązanie. Duży przyrost ich długości to między innymi efekt zakończonych ostatnio inwestycji związanych z rozbudową ulic: Kujawskiej, Kolbego, Wały Jagiellońskie, Gdańskiej i Grunwaldzkiej. W buspasy, po rozbudowie, wyposażona będzie również ulica Nakielska (trwają prace koncepcyjno-projektowe).

Bydgoskie buspasy:

 • ul.  I. Paderewskiego –S. Staszica - 3 Maja – odcinek od parku Kochanowskiego  do ronda Jagiellonów – długość 0,8 km
 • ul. Jagiellońska – odcinek od ronda Jagiellonów do ul. Gdańskiej – długość 0,3km
 • ul. Wyszyńskiego – odcinek od ul. Powstańców Wlkp. do ronda Fordońskiego (strona zachodnia) –długość 0,9 km
 • ul. Wyszyńskiego – odcinek od ul. Skłodowskiej-Curie do ronda Fordońskiego (strona wschodnia) –długość 0, 5 km
 • ul. Jana Pawła II – odcinek od łącznicy prowadzącej ruch z południowej jezdni ul. Wojska Polskiego do ronda Toruńskiego –  długość 0,7 km
 • ul. Wojska Polskiego (od ul. Magnuszewskiej do ul. Zdobywców Wału Pomorskiego – jezdnia północna) i ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II) – długość 0,8 km
 • ul. Wojska Polskiego – odcinek od ul. Boya – Żeleńskiego do ul. Magnuszewskiej (jezdnia południowa) – długość 0,3 km
 • ul. Bernardyńska i ul. 3 Maja (strona wschodnia) – długość 0,3 km
 • ul. Gdańska (trambuspas) – odcinek od Al. Mickiewicza do ul. Plac Wolności – 0,6 km
 • ul. Zygmunta Augusta – (trambuspas odcinek od ul. Warszawskiej do ul. Rycerskiej (dwa pasy ruchu w dwóch kierunkach) – długość 0,5 km
 • Estakada tramwajowo–autobusowa przy Wiaduktach Warszawskich (trambuspas w dwóch kierunkach) –  długość 0,8 km
 • Wały Jagiellońskie – długość 0,4km
 • al. Jana Pawła II – łącznik (od ronda Inowrocławskiego) – długość 0,1km
 • ul. Grunwaldzka - długość 3,0km
 • ul. Gdańska– od ul. Rekreacyjnej do Myślęcinka (po 1,7 km w każdym kierunku) - długość 3,4 km
 • ul. Rejewskiego -przed wjazdem na przystanek przy Auchanie- długość 0,1 km
 • ul. M. Kolbego - od Kormoranów do Grunwaldzkiej) - długość 0,8 km
 • ul. Kujawska – od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego –  długość 0,4 km