logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Prace naukowe o Bydgoszczy nagrodzone
Coroczny konkurs prezydenta miasta, w którym nagradzane są prace naukowe związane z Bydgoszczą został rozstrzygnięty. Kuźnią bydgoskich talentów akademickich okazała się Politechnika Bydgoska.


Konkurs o nagrody prezydenta miasta za związane z Bydgoszczą prace magisterskie, doktorskie, inżynierskie i licencjackie dotyczył prac obronionych w roku akademickim 2020/2021. W konkursie wyróżniani są także promotorzy zwycięskich prac.

Ogłaszając konkurs chcemy nagrodzić finansowo autorów prac poruszających problematykę związaną z Bydgoszczą i najlepiej korespondujących z aktualnymi potrzebami miasta, w szczególności w zakresie: promocji, gospodarki lokalnej, kultury i sztuki, tradycji i tożsamości miasta, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta.

Prace były oceniane i nagradzane w dwóch kategoriach. Pierwsza skupiała się na pracach magisterskich i doktorskich, w drugiej oceniane były prace inżynierskie i licencjackie. Łącznie do konkursu zgłoszono 14 prac licencjackich i inżynierskich oraz 8 prac magisterskich i doktorskich. Trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody finansowe, najwyższa z nich wynosi 7 tys. zł.


Najlepsza praca inżynierska należy do Karoliny Sommerfeld z Politechniki Bydgoskiej, która w swojej pracy skupia się na rewitalizacji części Młynów Rothera w Bydgoszczy, jako przestrzeni pracy, kultury i spotkań. Z kolei pierwsze miejsce w kategorii prac magisterskich i doktorskich należy do Patryka Wojcieszaka, także z PBŚ, który podejmuje próbę ratowania zabytkowych obiektów przemysłowo-militarnych obszaru DAG Fabrik Bromberg poprzez zaprojektowanie nowych funkcji na terenie Exploseum.
Pełna lista zwycięzców:

PRACE INŻYNIERSKIE i LICENCJACKIE

I miejsce - 5 tys. zł brutto -Karolina Sommerfeld „Rewitalizacja części Młynów Rothera w Bydgoszczy. Przestrzeń pracy, kultury i spotkań” (PBŚ)

II miejsce - 3 tys. zł brutto - Monika Czapiewska „Rewitalizacja ulicy Pomorskiej w Bydgoszczy poprzez zmianę szyldów i zewnętrznej identyfikacji wizualnej lokalnych zakładów rzemieślniczych” (PBŚ)

III miejsce - 2 tys. zł brutto - Agata Lewandowska „Od miasta industrialnego do miasta inteligentnego. Przeobrażenia funkcjonalno-przestrzenne miast na przykładzie Bydgoszczy.” (UMK)

PRACE MAGISTERSKIE i DOKTORSKIE
I miejsce - 7 tys. zł brutto - Patryk Wojcieszak „Zapomniana/ekspozywna historia. Próba ratowania zabytkowych obiektów przemysłowo-militarnych poprzez zaimplementowanie/zaprojektowanie nowej funkcji. Wieloaspektowa rewitalizacja i adaptacja o charakterze architektoniczno-krajobrazowym obszaru DAG Fabrik Bromberg.” (PBŚ)

II miejsce - 5 tys. zł brutto - Monika Karwowska „Secesyjna kamienica z 1904 roku przy ul. Cieszkowskiego 1 w Bydgoszczy – jej dzieje i problematyka konserwatorska” (UMK)

III miejsce - 3 tys. zł brutto - Dawid Kwiatkowski „Koncepcja projektowa parku wypoczynkowo-rekreacyjnego w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy” (PBŚ)

Nagrody w wysokości 1,5 tys. zł brutto otrzymają także promotorzy zwycięskich prac w każdej z kategorii.