logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Plac zabaw na Błoniu z nowymi urządzeniami
Przygotowujemy się do kompleksowego remontu placu zabaw przy Zespole Szkół i Placówek nr 1 przy ul. Stawowej. Na terenie przylegającym do szkoły podstawowej i młodzieżowego domu kultury wymienimy nawierzchnie i zamontujemy nowe urządzenia.


Planowana inwestycja na Błoniu polegać będzie na remoncie istniejącego placu zabaw, który jest obecnie wyłączony z użytkowania. W ramach zadania rozebrane zostaną zniszczone nawierzchnie i ogrodzenie. Zachowany zostanie jedynie zestaw zabawowy oraz huśtawka, które zostaną odnowione. Wykonane zostaną nowe dojścia z kostki brukowej. Poza tym ułożymy przy urządzeniach nową bezpieczną nawierzchnię poliuretanową. Renowacji poddane zostaną elementy małej architektury takie jak ławki i kosze naśmieci. Ustawionych zostanie też kila nowych  bujaków i huśtawek.
 
Obecnie trwa przetarg, w którym zamierzamy wyłonić wykonawcę zadania. Po podpisaniu umowy prace i odbiory zajmą około 2 miesięcy.