logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Parking na Bartodziejach wkrótce w budowie
Przy ul. J. Pestalozziego na Bartodziejach wkrótce rozpocznie się budowa nowego parkingu. Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Miejsca postojowe zaprojektowano naprzeciwko Zespołu Szkół Budowlanych.


Parking będzie w praktyce przedłużeniem ul. J. Pestalozziego w kierunku północnym. Przygotowany wcześniej projekt zakłada budowę drogi dojazdowej o szerokości 5 metrów wraz z kilkunastoma stanowiskami. Dobudowany zostanie też chodnik łączący parking z wieżowcem przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 28a. Konieczna będzie budowa kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia.

Pierwsze postępowania nie pozwoliły wybrać wykonawcy prac budowlanych. W powtórzonym przetargu zakres robót dostosowano do zabezpieczonych środków na zamówienie. Obecnie trwa weryfikacja oferty złożonej przez wykonawcę, który pierwszy etap zadania wycenił na 262 tysiące złotych. Mieści się ona w środkach przeznaczonych na to zadanie. W pierwszej kolejności powstaną miejsca bliżej ulicy. Po podpisaniu umowy prace zajmą około 2 miesięcy. Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy. W trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski na ten projekt wskazało ponad 250 bydgoszczan.

Warto wiedzieć:

Bydgoski Budżet Obywatelski to szczególna forma konsultacji społecznych. Mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednio wybierają zadania, które trafią do realizacji w kolejnym roku. Na ten cel miasto zabezpiecza w 2023 roku 16 mln zł. Wyniki głosowania na wszystkich osiedlach dostępne są na stronie www.bdgbo.pl.