logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Park & Ride. Budowa na finiszu. Raport nr 20
Drogowcy zakończyli budowę parkingów P+R w Bydgoszczy. Zainstalowane zostały już szlabany, kamery i parkometry. Pobierając bilet parkingowy w systemie Park and Ride przejazd komunikacją miejska będzie darmowy. Inwestycja ograniczy ruch samochodowy w centrum i wzmocni transport publiczny. System uruchomiony zostanie jesienią.


Budowa systemu P+R to jeden z elementów zrównoważonego rozwoju miasta. Pozwoli na ograniczenie i uporządkowanie parkowania w rewitalizowanym centrum Bydgoszczy.  Wzorujemy się na innych europejskich miastach, które są chętnie odwiedzane przez turystów i tworzą przestrzenie przyjazne mieszkańcom.

W ramach projektu powstało 5 nowych parkingów przy:

 • rondzie gen. S. Maczka – 75 miejsc (zadanie zakończone)
 • pętli Przylesie – 160 miejsc (trwają odbiory)
 • pętli Las Gdański – 120 miejsc (zadanie zakończone)
 • rondzie Kujawskim – 140 miejsc (zadanie zakończone)
 • ul. Grudziądzkiej (obiekt wielopoziomowy 570 miejsc - połowa dla strefy płatnego parkowania, zadanie zakończone).

Jak to będzie funkcjonować?

Sposób funkcjonowania bydgoskiego systemu P+R określa przyjęta już uchwała Rady Miasta. Zakłada ona, że osoby korzystające z Parkingów w systemie P+R będą mogły podróżować komunikacją publiczną na podstawie biletu parkingowego za darmo. Końcowa opłata za parkowanie uzależniona będzie od liczby pasażerów jak i czasu postoju. Maksymalna opłata za dzienne parkowanie pojazdu wyniesie od 12 zł (w przypadku 1 lub 2 pasażerów) do 25,5 zł (w przypadku 5 pasażerów). Wyjątek stanowić będzie parking na ulicy Grudziądzkiej gdzie obowiązywać będą wyższe stawki. ( od 36,5 do 38,0 zł za cały dzień w zależności od liczby pasażerów). Bilet parkingowy wydawany będzie przy wjeździe na parking. Przy wyjeździe z parkingu konieczne będzie rozliczenie postoju, by szlaban podniósł się do góry.

Kiedy zaparkujemy?

Część wielopoziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej funkcjonująca na zasadach strefy płatnego parkowania została już udostępniona kierowcom.

Miejsca postojowe w systemie P+R są aktualnie włączane do nowoczesnego systemu nowoczesnego systemu informatycznego sterującego całą siecią. Wykonawca ustawi jeszcze elektroniczne tablice informujące o dostępnych miejscach i naprowadzające kierowców. Powstaje też specjalna aplikacja dedykowana użytkownikom systemu. Całość systemu będzie monitorowana na bieżąco w Centrum Nadzoru, które zostało już  przygotowywane w budynku Urzędu Miasta przy ul. Grudziądzkiej. Wykonawca zakłada, że system zacznie funkcjonować jesienią.

Dużo przygotowań

W 2018 roku powstał koncepcja programowo-przestrzenna dla bydgoskiego systemu Park & Ride (Parkuj i Jedź). Zawierała 15 proponowanych lokalizacji parkingów. Przeprowadzono analizę wielokryterialna, której celem było wskazanie lokalizacji, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy sytuacji transportowej Bydgoszczy. Zrealizowano szereg prac badawczych i analitycznych, które obejmowały między innymi takie kryteria jak:

 • badania preferencji kierowców parkujących w Strefie Płatnego Parkowania (SPP)
 • odległość parkingu od granicy miasta.
 • warunki ruchu na danej trasie
 • dostępność środków transportu publicznego
 • łączny czas przejazdu od granicy miasta
 • odległość parkingu od najbliższego przystanku
 • ochrony środowiska przyrodniczego
 • koszt budowy i utrzymania inwestycji

Realizację inwestycji ułatwiło pozyskanie środków unijnych. Wartość całego przedsięwzięcia to 45 mln zł. Europejskie wsparcie to prawie 37 mln zł. Dzięki budowie wielopoziomowego obiektu przy ul. Grudziądzkiej możliwe było jednoczesne uporządkowanie ważnej części Śródmieścia i ograniczenie parkowania na wielu ulicach Starego Miasta i Wyspy Młyńskiej.