logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

Ostatnie prace na ulicach Wejherowskiej i Platynowej
Kończymy budowę ulicy Wejherowskiej na Miedzyniu i ul. Platynowej na Osowej Górze. Zyskały twardą nawierzchnię i elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Trwa montaż oświetlenia. Oba zadania pochłoną blisko 4 mln zł. W przyszłym roku na kontynuację wieloletniego programu utwardzania ulic miasto zabezpiecza 32 mln zł.


Zadania powstały w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta. Kolejność ulic do przebudowy wynika z obiektywnych kryteriów. Zaawansowanie robót  na ulicach Wejherowskiej i Miedzyniu to już 95%. Wykonawca obu inwestycji - firma Betpol planuje zakończenie prac jeszcze  w tym miesiącu.

Ul. Wejherowska dla pieszych i samochodów

Ulica Wejherowska łącząca Nakielską ze Spacerową zyskała twardą nawierzchnię na całym, liczącym około 280 metrów, odcinku. Posiada ona obecnie charakter pieszojezdni z kostki betonowej. Powstały zjazdy i dojścia  do  posesji. Przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową wybudowano parking. Poza tym wyznaczono również kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Ulicę też wyposażono też  w progi zwalniające oraz wpusty do kanalizacji deszczowej. Obecnie trwa jeszcze montaż oświetlenia ulicznego. Prace pochłonęły 2 mln zł.

Ul. Platynowa z wyniesionymi skrzyżowaniami

Na Osowej Górze utwardzony został odcinek ulicy Platynowej pomiędzy Kruszyńską i Ptasią. Ta ostatnia  została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstała na długości 210 metrów. Skrzyżowania z ul. Kanarkową oraz łącznikiem w kierunku ul. Złotej zyskały formę wyniesioną, co poprawiło bezpieczeństwo. Chodnik pomiędzy posesjami 19 i 21 ma nawierzchnię mineralną. Obecnie przy tej ulicy również trwa montaż energooszczędnych lamp. Koszt inwestycji to 1,8 mln zł.

Osiedlowe ulice, duże wydatki

W ostatnich latach na terenie miasta powstało ponad 35 kilometrów utwardzonych ulic. Na ten cel miasto wydało około 100 mln zł. W przyszłym roku w projekcie budżetu na utwardzanie ulic miasto zabezpiecza 32 mln zł. Pozwoli to kontynuować wiele rozpoczętych zadań związanych m.in. z budową ulic  Odrzańskiej, Sowiej, Strusiej i Wycieczkowej. Pieniądze te pozwolą również kontynuować program stabilizacji ulic płytami ażurowymi oraz istotnie wspierać  inicjatywy obywatelskie.